Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
5. Моделиране с 3D мешове
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС


Задача


Създайте показаните форми на екрана и използвайте командата от урока, за създаване на показания меш. По желание може да експериментирате със собствени форми.

Команди


RULESURF - Създава обект меш между две линии или криви.
SURFTAB1 - Контролира гъстотата на мрежата за обекти генерирани от командите RULESURF и TABSURF

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори