Разпадане на солиди. Особености при explode в 3D

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Задача


Създайте няколко собствени форми и пробвайте командата на тях.

Команди


EXPLODE - Разпада обекта. В случая със 3D обекти ги разпада на повърхности и региони, а не на фигурите, който са ги съставили

Бележки


Тук разглеждаме най-често срещаният проблем, а именно очакването да върнем първичните фигури чрез explode, което не работи. В модула за модификация на солиди ще разгледаме опцията Solid History, чрез която можем да постигнем този ефект.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако се обединят два солида с командата Union и искаме да ги разделим да са отново поотделно, какво трябва да се направи?
Не може да се върнат отново в началния си вид и затова трябва да се внимава и да не се обединяват, ако искаме впоследствие да са пак отделени един от друг
Да се разделят чрез командата Explode
Да се разделят чрез командата Burst

Въпроси и отговори