Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
2. Създаване на сложни солиди

Разпадане на солиди. Особености при explode в 3D

Разпадане на солиди. Особености при explode в 3D
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС


Задача


Създайте няколко собствени форми и пробвайте командата на тях.

Команди


EXPLODE - Разпада обекта. В случая със 3D обекти ги разпада на повърхности и региони, а не на фигурите, който са ги съставили

Бележки


Тук разглеждаме най-често срещаният проблем, а именно очакването да върнем първичните фигури чрез explode, което не работи. В модула за модификация на солиди ще разгледаме опцията Solid History, чрез която можем да постигнем този ефект.