Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
2. Създаване на сложни солиди

Обединяване, изваждане и пресичане на солиди

Обединяване, изваждане и пресичане на солиди
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС


Задача


Свалете файла с упражнението и повторете показаното на екрана. Създайте няколко собствени форми и пробвайте командата на тях.

Команди


INTERSECT - Създава нов обект на базата припокриващата се част между солиди. Командата съществува от версия 2004 (но е обновявана и в последващи версии)

[SU] SUBTRACT-Създава нов обект на базата на припокриващи се солиди, като изважда един или няколко солида от друг избран солид. Важно е да се избере първо обекта, който “остава”, а след това обектът(обектите), които се вадят. Командата съществува от версия 2004 (но е обновявана и в последващи версии)

[UNI] UNION -Обединява два или повече 3D солида, повърхности или 2D региони в единна фигура от същия тип. Командата съществува от версия 2004 (но е обновявана и в последващи версии)