Допълнения към урока
Учебна програма AutoCAD Формула 3D
4. Автоматични 2D планове и разрези от 3D Модел

Разрязване и създаване на разрез в моделното пространство

Разрязване и създаване на разрез в моделното пространство
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС