Изчертаване и надписване на пръти II

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как отчитаме бетонното покритие при вмъкване на пръти?
Задаваме го като стойност, след което чертаем по контура на бетона и то се приспада автоматично.
Предварително правим offset на контура на бетона и чертаем по отместения навътре контур.
Чертаем по ръба на бетона, след което правим редактираме пръта.

Въпроси и отговори

 • Как се определя бетонно покритие ?

  Димитър  Сандулов:

  Ако имаме стоманобетонна плоча/настилка/ на кота 0.00 положена върху уплътнен насип, в съотвестивие с 4.4.1.3(4) и 4.4.1.2(11) от БДС EN 1992-1-1 за бетонното покритие се получава с=к1+5=35+5=40мм (к1=35мм от националните приложения). Правилно ли е или има някаква друга особеност.

  Неделчо Ганчовски:

  Не е точно така. Трябва да е cmin + 10, но не по-малко от k1. Т.е. става 35 мм, подобно както е дадено на фундаменти.

  Димитър  Сандулов:

  Но от 4.4.1.2(11) имаме добавка от 5мм ако имаме основа от добавъчни материали и за това мисля че трябва да се комбинират.


  Неделчо Ганчовски:

  Увеличаваме бетонното покритие, както е определено по-горе и получената стойност трябва да бъде не по-малка от к1 и к2. Но не увеличаваме самите к1 и к2. Те са си конкретни минимални стойности, който трябва да спазваме. Обикновено те са меродавни. За България са избрани така, че да съответстват на тези, които ползвахме по старите норми.

  Димитър  Сандулов:

  Благодаря за коректното и изчерпателно разяснение.Явно точно това е по- особеното в случая.

  Евгения Кърджиева:

  Тук файла, което се тегли е с упражненията за следващия урок.

 • Защо бетонното покритие е до оста на армировката?

  Марин Гергов:

  Ясно ми е "защо", но Аула иска да задам въпрос. Ползвайки командата "Вмъкване на прът" видях, че бетонното покритие е всъщност до оста на армировката, т.е. човек предварително трябва да си добавя 1/2 от диаметър на пръта. При такава концепция на модула за чертане трябва да се внимава за бетонното покритие при евентуално увеличаване на диаметъра на пръта.

  Неделчо Ганчовски:

  Бетонното покритие не е до оста на армировката, а си е до ръба. Просто изчертаването е по-опростено. На практика, това е полилиния с дебелина, Полилинията е изчертана по външните габарити на прътите и така са означени размерите. В AutoCAD обаче няма как да се зададе дебелината едностранно навътре, а се изобразява симетрично.

  Марин Гергов:

  А аз гледах дебелите полилинии и по техния ръб си намествах разположението на стремената и железата в другата посока. Не се усетих, че показаните размерите всъщност не са по центровете на полилиниите. При дебели железа (моя случай) изобразяването видимо се разминава с показаната (вярна) дължина. Ще го имам предвид.