Продънване на безгредови и фундаменти плочи по Еврокод 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кога се отчита влиянието на отвор при проверката на продънване?
Когато е на разстояние < 6d от ръба на колоната.
Когато пресича критичния периметър.
Когато е долепен до ръба на колоната.
Когато е в очертанията на критичния периметър.
 
Ако контурът на плочата не пресича критичния периметър, може ли да окаже влияние върху неговата геометрия?
Да.
Не