Допълнения към урока
Учебна програма Строителни конструкции по Еврокод
2. Изчисляване и оразмеряване на етажна плоча с PSCAD