Равнинно оразмеряване на сечение по Еврокод с RC Expert 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как работи опцията "обвивка", при изчисляване на необходимата армировка?
Намира минималната армировка, удовлетворяваща едновременно всички товарни състояния.
Оразмерява за всички товарни състояния поотделно и взима максималните получени армировки.

Въпроси и отговори

 • Как се отчита ec,2(относителна деформация в бетона при достигане на макс. натиск. напрежение) ?

  Димитър  Сандулов:

  При построяване на интеракционната диаграма отчита ли се ограничението за относително скъсяване на бетона при изцяло натиснато сечение (точка С от възможния диапазон на деформациите) т.е. отчита ли се , че влакното при което относителната деформация на бетона достига стойност ес,2 е разположено на разстояние 3/7 h (за бетони до клас В60) от най-силно натиснатото крайно влакно?

  Неделчо Ганчовски:

  Да, отчита се. За проверка, въведи например за сечението 25/40 от C20/25, което се зарежда по подразбиране, сила N = -2000 kN. Определената армировка е As1 = As2 = 11 cm2. Вдясно се виждат напреженията или като се цъкне на "Схема на сечението". Напреженията са 400 MPa, което се получава от 200000*0.002. Виж и описанието на постановката в ръководството на програмата на pdf.

  Димитър  Сандулов:

  Проверих го и е точно така - в сечение на разстояния 3/7 h напреженито е 399,7 MPa. Благодаря за изчерпателния отговор.

 • Може ли да използваме опростена процедура за двойно огъване по ЕС8 за "второстепенни" елементи?

  Димитър  Сандулов:

  В Еврокод 8 носимоспособността на колони подложени на двойно огъване може да се отчете по опростен начин, чрез проверки по двете оси по отделно с носимоспособност на огъване по едната ос, намалена с 30%.(ЕС8 - 5.4.3.2.1(2)). За колони, които не са елементи на основната конструктивна система, която ще поема сеизмично въздействие може ли да се използва опростената процедура за двойно огъване?

  Неделчо Ганчовски:

  Може. Има разработен такъв модул към CalcPad, който може да се ползва и от онлайн библиотеката: http://calcpad-bg.com/TemplateView/113