Копиране на етажи и изграждане на цялостен модел на сградата 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как най-лесно се въвежда пространствен модел на конструкцията в PSCAD?
 Изчертава се типова плоча, копира се на останалите етажи и се нанасят необходимите промени.
Всяка плоча се изчертава отначало на съответния етаж.
Всички плочи се изчертават в равнина Z=0 и после се изместват по Z.

Въпроси и отговори