Допълнения към урока
Учебна програма Строителни конструкции по Еврокод
3. Анализ на 3D модел и фундаментна конструкция с PSCAD 

Моделиране на полуетажи, отстъпи, насадени колони и наклонени елементи

Моделиране на полуетажи, отстъпи, насадени колони и наклонени елементи
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС