Създаване на 3D геометрия - начупени и наклонени греди и плочи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
При подравняване на конструкцията "в равнина", дефинирането на равнината става като:
Маркираме три изходни възела.
Маркираме два отправни елемента.
Маркираме елемент тип плоча, който е вече в равнината.
Въведем коефициентите от уравнението на равнината a*x + b*y + c*z + d = 0.

Въпроси и отговори