Сеизмично въздействия съгласно Еврокод 8   

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кои са видовете спектри на реагиране в Еврокод 8 за територията на България?
Вид 1, който е основен и Вид 3, специфичен за определени области от България.
Вид 2, който е основен и Вид 3, специфичен за определени области от България.
Вид 1 и 2, които са основни и Вид 3, специфичен за определени области от България.
Вид 1 и 2, които са основни за всички европейски страни.

Въпроси и отговори

 • Каква е разликата между Вид 1 и Вид 3, като спектри за сеизмично въздействие?

  Цанко Дилов:

  Съответните анализи след изчисленията ще покажат конкретните разлики в резултатите, но още сега в диаграмите има значителни различия. При еднакви други условия, сградата по която се обучаваме, ще има еднакво решение например за Търговище, Шумен и Варна.

  Димитър  Сандулов:

  Разликата е в стойностите на параметрите описващи приетите ЕЛАСТИЧНИ спектри на реагиране. От там следва разлика и в ИЗЧИСЛИТЕЛНИТЕ спектри на реагиране(коригирани с коефициент на поведение). В по горе дадените диаграми примерно за период 1s при тип3 ще имаме спектрални ускорения 0,13, а при тип 1 окомерно отчетено ще имаме ускорения приблизително около 0,06 т.е. близо два пъти разлика.

  Димитър  Сандулов:

  Ако сметнем спектралното ускорение точно, а не "окомерно" ще имаме стойност 0,075

  Неделчо Ганчовски:

  И за двата вида спектри, agR и q са еднакви. Поради различните стойности на S, TB, TC и TD обаче, се получават различни криви. От графиките на спектрите, може да се види, че за по-меки конструкции с по-голям период, Вид 3 може да се окаже меродавен, тъй като е отгоре (със зелено). За по-корави конструкции меродавен ще бъде Вид 1.

  Първоначална оценка може да се направи като се сметне с единия и другия спектър и се сравнят напречните сили в основата. Ако има категорична разлика и сградата е сравнително регулярна "конзола" с корави диафрагми, може да приемем оттук нататък само единия. Ако моделът е по-сложен, може да се окаже, че дори и за една и съща конструкция, за различни елементи ще е меродавен различен спектър. Тогава трябва да направим два анализа и да вземем по-неблагоприятните усилия.

  За опростяване, може да проектираме първоначално сградата с единия спектър, който мислим за меродавен, а после да направим проверка с другия и да увеличим където трябва. Ако това е съществено и ще преразпредели усилия, не е лошо след това да повторим проверката с първия спектър.

 • Кога смятате най-накрая да добавите възможност за анализ едновременно на спектър Тип 1 и Тип 3 (както е например в Tower) ?  

  инж. Светозар Пиндиков:

  Програмата се развива вече няколко години и според мен (а и според други колеги които я ползват) това е наложително с цел да се избегне допускането на грешки при евентуален по-сложен модел при който за някои от елементите е меродавен спектър Тип 1 , а за останалите Тип 3 и естествено с цел да не се отделя допълнително време за проектиране (което както знаем в България никой инвеститор не иска да заплаща нормално) . Сигурно ще кажете че по този начин ще се получи до някаква степен преоразмеряване за някои елементи , но количествено в kg армировка , това преоразмеряване надали ще е сумарно повече от 4-5% и ще бъде незначително като пари за инвеститора ?

  Неделчо Ганчовски:

  Ще го добавим в следващия ъпдейт. Ще говоря с ръководителя на екипа на PSCAD.

 • Може ли да се зададе спектър съответстващ на НАРЕДБА № РД-02-20-2

  Ростислав Василев:

  Здравейте! Тъй като е възможно оразмеряване на елементите съгласно Българските норми, ме интересува възможно ли е програмата да сметне модела на сградата със спектър съответстващ на българските норми.

  Georgi:

  http://www.proektsoft-bg.com/dropbox/PSCAD/PSCAD_Normi.pdf

  Георги Борисов:

  а как се въвежда Вертикалния спектър?

  Димитър  Сандулов:

  Трябва да е активна отметката за вертикален спектър.