Генериране на мрежа и анализ 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Защо решаваме плочите преди пространствения модел?
Защото в пространствения модел не отчитаме огъвната коравина на плочата и трябва предварително да се свалят товарите.
Защото така нежелателните ефекти от пространствения модел не се отразяват в резултатите за самите плочи.
 За да може да се определи реалната мембранна коравина на плочата за сеизмичния анализ.
Защото PSCAD не може да решава модели с повече от 2000 възела.

Въпроси и отговори

 • Как да изключим рамките от поемането на земетръс?

  инж. Светозар Пиндиков:

  Да разбираме ли ,че ако искаме да изключим рамките от поемането на сеизмични сили следва да изберем да сложим стави горе и долу на колоните във всички етажи (включително и в сутеренния ако има такъв ) и да изберем Подпиране на колоните - запъване ?

  Неделчо Ганчовски:

  Да. Само трябва да се внимава да не се получат възли, свободни за ротация. Ако няма греди, трябва да има стави само долу.

 • Какво трябва да се въведе в полето "включвай възли на височина от етажа" в PSCAD 2.2?

  Исмаил Исмаил:

  Искам да попитам за новата възможност на PSCAD 2.2 както се вижда на картинките долу - полето "включвай възли на височина от етажа". По подразбиране е зададено 10 см и с това се получава по-малки стойности в сравнение с това във видеото и ако въведа приблизителна височина на билото 160 см се получават същите резултати както е показано във видеото. Може ли да обясните подробно тази възможност при какви случаи може да се ползва и колко трябва да се задава. Когато имаме такъв покрив, по-правилно ли е да се въведе стойност, която да включва възлите на наклонените плочи както съм показал долу в картинките?

  Неделчо Ганчовски:

  В конкретния случай няма голяма разлика. Трябва да се има в предвид, че хоризонталната диафрагма изравнява хоризонталните премествания на всички възли. При вертикалните натоварвания, това има ефекта на невидим "обтегач", който поема хоризонталния разпор. Направи трети модел, при който нивото на етажа е на билото 12.95, а крайните възли са понижени на -1.60. Мисля, че в полза на сигурността е нивото на етажа да е най-горе и да смъкваме възлите от него надолу.

  Тази опция беще въведена и поради още една причина. Когато имаме наклонена греда, която слиза много близко до долната плоча и преминава в колона, се получават огромни усилия на срязване в тази колона, ако възелът е закачен към диафрагмата на горния етаж. Реално този възел би трябвало да остане свободен.

 • Как ?

  инж. Светозар Пиндиков:

  Как да отчетем теглото на зидовете за земетръс на кота 0 при едноетажни сгради ?

  Неделчо Ганчовски:

  Могат да се въведат като линейни товари върху плочата

  инж. Светозар Пиндиков:

  Мен също ме вълнува този въпрос и за това ще питам и аз тук . А ако не моделираме подовата настилка на кота +/- 0.00 как следва да отчетем теглото на тези зидове ?

 • Как?

  Веселин Люцканов:

  Как да зададем коеф. за намаляне коравината на ригели от земетръсни рамки, поради образуването на пластични стави в краищата им?

  Неделчо Ганчовски:

  Не може да се зададе, но така или иначе, те се приемат с доста по-малка коравина спрямо реалната. Виж http://www.proektsoft-bg.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=62

  Веселин Люцканов:

  Благодаря - прочетох го.