Изисквания на Еврокод към конструирането и изчертаването на колоните

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Колоните могат да се конструират за клас на дуктилност DCL в България, когато:
Представляват второстепенни сеизмични елементи и поемат < 15% от общата напречна сила от земетръс.
Когато сградата се намира в район с ниска сеизмичност.
Когато има безгредови плочи.
Когато има и шайби.
 
Минималният диаметър за надлъжна армировка в колона е:
12 mm
8 mm
14 mm

Въпроси и отговори

  • Какво е разстоянието между стремената в зоната на фундамента?

    Димитър  Сандулов:

    През какво разстояние се поставят стремената в зоната на фундамента /в самия фундамент/. Има ли някъде конкретна препратка в ЕС8 за тези разстояния или приемаме, че в тази зона важи принцип (3) от 5.4.3.2.2 (примерно за DCM) ?

    Неделчо Ганчовски:

    Няма специални изисквания зоната вътре в самия фундамент. Размерите на фундамента са от порядъци по-големи от размерите на колоната и там поведението не е като на възел греда-колона. Бетона така или иначе си е ограничен, прътите няма накъде да се изкълчат, защото са обхванати от всички страни с бетон. Може да се използва разстоянието в средната зона на колоната. При фундаментни плочи имаше неписано правило да се осигурят три стремена, колкото да се фиксират фусовете. Трябва да се внимава, обаче когато фундамента е едностранен и колоната е крайна или влиза в рандбалка или стеничка. Затова в Column Expert ги сгъстява, но когато няма такъв случай, аз си ги разреждам, особено, когато има натиск да се икономисва. (Не че е кой-знае каква икономия).