Допълнения към урока
Учебна програма Строителни конструкции по Еврокод
5. Оразмеряване и изчертаване на стоманобетонни колони и шайби