Пространствен модел на стоманено хале – Част 4

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
С какъв коефициент Cpe трябва да е определено натоварването от вятър на столиците за изчисляване на пространствения модел?
Cpe10, защото целта е да получим глобалните ефекти от натоварването върху ригелите и колоните.
Получен чрез интерполиране между Cpe10 и Cpe1 за конкретната площ, която носи всяка столица.

Въпроси и отговори

 • Как да...

  Светлозар Димов:

  Как да... 1.Как да оразмерим вертикалната връзка за поемане на сеизмични въздействия, ако усилията от вятър са по-големи? Необходимо ли е да получим сеизмичните усилия във връзката при q=1,5-еластична работа на конструкцията, без дисипативни елементи? 2. Как да конструираме фундаментите и подколонниците, ако усилията от вятър са по-големи? Трябва ли да се спазват конструктивните изисквания за DCM на EC8?

  Марин Гергов:

  При традиционно хале (каквото е показаното на примера) според мен е по-ефективно (от гледна точка цена на проектиране, но и от гледна точка сложност на детайли) да се ползва приемане DCL (q=1.5). По мои наблюдения при район с по-висока сеизмичност това завишаване на сеизмичното въздействия оказва влияние върху някой и друг анкерен болт и евентуално някоя вертикална връзка, т.е. няма някакво сериозно оскъпяване.

  Димитър  Сандулов:

  Ако се спази 6.1.2 (4) от ЕС 1998-1 според мен ако няма сеизмична изолация в основата на сградата нямаме право да проектираме конструкция по коцепция а) респективно с клас на дуктилност DCL. Mоже само ако района е с ниска сеизмичност, но в България няма такива.

  Марин Гергов:

  В нашето национално приложение пише друго и следователно гледаме него. В 1998-1 NA.2.29 т.6.1.2 пише: "Не се предвиждат ограничения в избора на концепцията на поведение на конструкцията, както и географски ограничения върху използването на класовете на дуктилност на стоманени конструкции."

  Димитър  Сандулов:

  Напълно съм съгласен с теб , но нашето приложение се отнася за забележките към правило (1) на т. 6.1.2. и според мен не изключва принцип (4) към същата точка, т.е. можем да използваме клас на дуктилност DCL , но ако направим сеизмична изолация в основата.

  Светлозар Димов:

  Няма логика нещо, което така или иначе ще работи еластично (q=1,5), заради преобладаващото натоварване от вятър, да се проектира за нещо различно от DCL.

  Марин Гергов:

  @Димитър Сандулов. Прав си, че в националното приложение т. NA.2.29 се отнася към т.6.1.2(1). Точка 6.1.2.(4) е еднозначно определена в общия правилник и няма допълнително определяне в националното приложение. Все пак в нея се ползва терминът "препоръчва". Но 1998-1 6.1.2(1)P е най-важната и основополагаща част на т.6.1.2. и подлежи на доуточняване в националното приложение. Според мен това ясно дефинира разрешаването на DCL за стоманени конструкции в България.