Особености при шайби, рамки, конзоли и насадени колони 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може ли да се редактира избраната от програмата армировка?
Да, може да се въведат необходимите бройки и диаметри за всяка една позиция.
Не, армировката се избира автоматично и не може да се променя след това. 

Въпроси и отговори

 • Как...

  Румен Драганов:

  Невероятно е колко разумно и инженерно реагира beam expert при различните случаи. И наистина "помни" всички конструктивни ограничения, които в Еврокод са трудни за запомняне. Като добавим работата с ръбови моменти, отместването от напречни сили и отчитането на закотвянето - все неща, които при ръчно изчисление ще пропуснем - beam expert е много интелигентен помощник!

  Неделчо Ганчовски:

  Благодаря! Такава по принцип е идеята на Design Expert: Освен изчисляването и изчертаването, да се автоматизира и конструирането. Това не е лека задача за автоматизиране, защото именно там понякога се изисква най-много мислене от страна на инженера. Има и още много какво да се желае в тази насока. Например, мисли се и за добавянето на алтернативни варианти за конструиране.

  Едно от нещата, които са проблем е тежкото закотвяне на прътите, което прави при земетръс. Пръта трябва да премине през възела и да навлезе в съседното поле на разстояние най-малко критичната дължина. Тогава по-целесъобразно е да се работи с по-дълги пръти, които преминават през 2 или 3 полета докато достигнат 12 м дължина, а снаждането да се изнесе изобщо от възела. Това спестява доста армировка и има откъде да мине бетона във възела, без да се намалява носещата способност. Засега това го коригирам ръчно, след прехвърлянето на чертежа в ZWCAD. Нещо подобно е показано на стр. 13
  http://www.nehrp.gov/pdf/nistgcr8-917-1.pdf

 • Каква е логиката на определяне дължината на снаждане на горната армировка?

  Веселин Люцканов:

  Каква е логиката на определяне на дължината на снаждане на горната армировка (горна монт. армировка и усилителите над средна колона). В повечето случаи това снаждане попада в зона където площта на необх. армировка е по констр. съображения , а предвидената монт. армировка е с доста по голяма площ (примерно 2х). В показания пример в лявото поле се снаждат отгоре усилители от Ф18 с монт. арм. Ф12 при L_lap = 88см (880/12 = 73.3). Не е ли доста голяма тази дължината на снаждане. Добре би било в програмата да се предвиди и изчертаване на телесна (средна армировка в гредите свързана с "есове") в по високите греди (като се започне от h_гр = 60см.).

  Неделчо Ганчовски:

  Всички снаждания са равноякостни. Не се редуцират, ако армировката е повече от необходимата. А и няма гаранция, че снаждането винаги ще е в зона, където армировката няма да е необходима. По Еврокод, дължината на закотвяне също участва в покриването на диаграмата, с линейно намаляваща якост и ако покриването е плътно, армировката ще си бъде е толкова, колкото си е необходима. Има и много случаи, когато полето може да бъде с изцяло горна армировка по изчисление, при големи разлики в отворите на съседни полета.

  Веселин Люцканов:

  ОК - разбрах