Моделиране на равнинна ферма 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Колко етажа са ни необходими в PSCAD за да въведем покривна ферма?
Два етажа - един на ниво долен пояс и един - за горен.
Един етаж за цялата покривна конструкция.
 
Какви елементи използваме при въвеждането на равнинна ферма в PSCAD?
Греди за поясите, колони за вертикалите и връзки за диагоналите.
Всички елементи се въвеждат като връзки - хоризонтални и диагонални (вертикални).
Всички елементи се въвеждат като греди със стави в краищата. 

Въпроси и отговори

 • Как да укрепим горния пояс?

  Румен Драганов:

  Какви мерки трябва да вземем, за да приемем укрепването на горния пояс 1 м извън равнината на фермата?

  Неделчо Ганчовски:

  Предполагам, че задаваш този въпрос, вече знаейки отговора, но той наистина е интересен, особено за тези, които нямат опит в металните конструкции. Трябва да имаме пространствено укрепване, освен ако покривът не е корав диск, например панели. За това могат да служат столиците, но има едно важно условие:

  Разстоянията между укрепванията се приемат разстоянията между столиците, ОБХВАНАТИ ОТ ВРЪЗКИТЕ на пространственото укрепване. А не просто разстоянията между столиците. Тези, които нямат контакт с пространственото укрепване трябва да се пропуснат, тъй като те просто обединяват отделните ферми извън равнината. Ако са свързани със столици, но не укрепени, е възможно да загубят устойчивост едновременно в една и съща посока.
  Пространственото укрепване трябва да се изчисли за отклоняващите сили от горния пояс.

  Румен Драганов:

  Зададох въпроса като имам предвид, че практиката е само някои столици да се свързват с връзките и укрепването реално е през доста по-голямо разстояние. При положение, че ползваме за това стандартните столици, а не допълнителни надлъжни връзки - ще трябва да отчетем и натиска при оразмеряването им.

  Неделчо Ганчовски:

  Значи правилно съм схванал идеята. Разбира се, че има осови сили в столиците, най-малко и от противоветровите колони, дори и да няма земетръс. Отклоняващите сили също се предават на пространственото укрепване като осови сили в столиците, които трябва да се комбинират с другите.
  Напреженията от осовите сили обикновено са сравнително малки спрямо тези от огъване.

 • Как на практика се изчисляват отклоняващите сили от горния пояс?

  Исмет Хаджи:

  И въобще достатъчно големи ли са те за да се взимат под внимание, при изчисляването на пространственото укрепване, което би трябвало да ги "носи"?

  Неделчо Ганчовски:

  Много хубав въпрос. Отклоняващите сили трябва да се изчислят допълнително като зацелта може да се използва методиката дадена в т. 5.3.3 от Еврокод 3. Обикновено не са големи, но трябва да ги отчетем при оразмеряването на пространственото укрепване, подобно и на българските норми. Програмата не ги изсилява автоматично, тъй като това изисква анализ по теория от втори ред, а формулите за ръчно изчисляване не са удобни в контекста не един геометрично произволен модел.