Постпроцесор Преглед на резултатите на екрана и отпечатване

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Резултатите от отделните форми в PSCAD са:
Абсолютни, при приложено сеизмично въздействие по съответната форма.
Относителни, нормализирани спрямо матрицата на масите.
Относителни, нормализирани спрямо единица.

Въпроси и отговори

 • Как да тълкувам резултатите

  цена тодорова:

  Изчилявам пространствен модел . Резултатите показват, че разрезните усилия във ВНК (колоните) са едни и същи без значение къде е колоната и каква е товарната й площ.

  Защо става така и къде е грешката. Не нам как да Ви изпратя модела

  Неделчо Ганчовски:

  Здравейте. Може да ми пишете на support@proektsoft-bg.com.

  Цанко Дилов:

  Без картинка, въпросът е с повишена трудност. Няма нужда да изпращате модела. В сферата на предположенията има безброй възможни варианти. Ето един, при който няма как да се сбърка, при положение, че няма "разбутани" слоеве:

  Цанко Дилов:

  При включено собствено тегло, по етажите се получават в случая приблизително еднакви резултати. 

  Цанко Дилов:

  В този случай пък няма никакви резултати:

  Цанко Дилов:

  Извинявам се, но изглежда съм се включил едновременно с инж. Ганчовски!

  Неделчо Ганчовски:

  Картинката е за натоварване върху ВНК, а не резултати във ВНК. Натоварвания върху ВНК от земетръс обикновено няма. Тук става въпрос за приложени натоварвания, а не за усилия от сеизмично въздействие. Целта на картинката е да видим, какви натоварвания ще останат върху конструкцията, ако премахнем плочите, а вместо това приложим вертикалните товари, с които действат върху конструкцията. Това ни позволява да пренебрегнем огъвната коравина на плочата, както се препоръчва от специалистите и същевременно да опростим модела.

  Неделчо Ганчовски:

  При включено собствено тегло - гледаме моментите My!?! Кое му е еднаквото  - варират от 0 до 266? Защо гледаме моменти, а не осови сили? Опасявам се, че почвам да не разбирам въпросите.

  Цанко Дилов:

  Съжалявам, но публикувах картинки с предположения, защото така и не разбрах къде греши Аула потребител. Надявам се инж. Ганчовски , Аула потребител да Ви изпрати въпросния модел.

 • Как мога да визуализирам премествания в 3Д без постоянно да минавам на 2Д?

  Исмет Хаджи:

  Когато задам визуализация на премествания в 3Д всички менюта относно резултати (например премествания от други форми) стават неизползваеми, трябва да мина на 2Д за да мога да използвам тези менюта. Не може ли това постоянно прескачане от 2Д в 3Д да се избегне? Плюс може ли да се добави и експорт за свободен софтуер за текст, например Open Office.

  Неделчо Ганчовски:

  В сегашната версия на PSCAD, 3Д модулът е само viewer. Затова, командите за редактиране не са активни. Но, тепърва предстоят още нови версии. По отношение на изходните резултати, всички програми, включително и Design Expert и CalcPad, генерират html файлове, които на практика могат да се отварят с всякакъв софтуер. Не е необходим специален експорт.

 • Може ли да се се добави анимация в 3D на отделните форми

  Веселин Люцканов:

  Мисля че би било полезно ако се добави като възможност на програмата. Ще си позволя и друга препоръка - да се отчита и случайния ексцентрицитет на хориз. земетръсна сила.

  Неделчо Ганчовски:

  Има 3D изглед на деформираната схема за отделните форми, само дето не е анимиран. Случайният ексцентрицитет се отчита. Виж стр. 91 от ръководството http://www.proektsoft-bg.com/dropbox/PSCAD/PSCAD.pdf

  Веселин Люцканов:

  Благодаря - не съм стигнал до прочитане на ръководството:)

 • Може ли да съм в грешка относно посоката на Mz в PSCAD и в последствие в PMM expert?

  Ивайло Грахльов:

  Здравейте, забелязвам нещо странно относно посоката на Mz - както в мой модел, така и във вашия. Най-общо казано - от земетръсна комбинация №3 сградата във вашия модел се деформира в посоки дясно и нагоре, т.е. се очаква да бъдат опънати грубо казано левите и долните нишки на елементите от съответните моменти. Разглеждаме например етаж 2: при проверка на посоките на моментите - положителните My в модела опъват долните нишки на всичките елементи и левите нишки на двете хоризонтални (по посокоа на изчертаване в план) шайби, което е очаквано. Като проверим, обаче, Mz - неговите отрицателни стойности опъват десните нишки на елементите, в което не виждам логика. Единствено на двете хоризонтални шайби, поради завъртените им координатни оси, Mz опъва долните нишки, което е коректно. Като пуснем да разглеждаме диаграмите по оси на сградата (например ос C) - те са изобразени коректно - моментът Mz опъва левите нишки на вертикалните елементи. Основният проблем идва при пренасянето на натоварването в PMM Expert, особено при несиметрични сечения на колоните (например L). Моля, да ме извините ако логиката, която вкарвам е грешна и се надявам, ако е така да ме поправите и да посочите къде бъркам. Благодаря предварително!

  Неделчо Ганчовски:

  Положителните моменти винаги опъват "долните" нишки. "Долни" са тези нишки, които са откъм отрицателната посока на другата ос. Тоест, положителния My, опъва нишките откъм -Z, а положителния Mz, опъва нишките откъм -Y.

  В PMM Expert, сечението не е ориентирано по същия начин, както в PSCAD. Независимо как е въведено PSCAD, в PMM Expert сечението е завъртяно винаги така, че размера h да е по x. Ако имаме несиметрично сечение, трябва да съобразим, че всъщност имаме не две комбинации +Mx, +My и -Mx, -My, а четир, още +Mx, -My и -Mx, +My. Меродавни са тези, които действат в слабото направление, горе-долу паралелно на ъглополовящата.

  Ивайло Грахльов:

  Точно следвайки това правило за посоките се получава, че опънати са нишките от към +Y, а при положение, че сградата се мести в същата посока (+Y) не би ли трябвало да се опънат нишките от към -Y. Благодаря Ви за пояснението за PMM. Там малко ме обърка това, че при избор на дадена колона от PSCAD в PMM се зарежда едно празно (без армировка) сечение. Когато го изберем и му дадем редакция, а след това изберем "Въведи" от горния ляв панел на прозореца за създаване на сечения PMM задава правилното сечение, т.е. с правилна ориентация по x и y. За разлика от него първоначалното празно сечение е с грешна армировка и поне мен ме подведе в началото. Поздрави!

  Ивайло Грахльов:

  *грешна ориентация, а не грешна армировка

  Неделчо Ганчовски:

  Здравейте, не може да се търси такава аналогия между PMM Expert и посоката, в която се мести сградата. Но не е толкова просто, тъй като сечението може да е завъртяно, обърнато огледално и пр. Ако се извадят данните от PSCAD може конкретно да се проследи трансформацията, която програмата прави. Каквато и посока да се получи, трябва да се вземат всички възможни, както е описано по-горе.