Създаване на сечения и организиране на библиотека 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се въвеждат напречни сечения в Design Expert?
Потребителят създава предварително напречните сечения с редактор и ги записва в библиотека така, че да се ползват многократно.
Напречното сечение се въвежда след стартиране на програмата и се записва във файла на текущата задача.
Напречното сечение се въвежда всеки път при стартиране на програмата и не може да се запише във файл.
Размерите и армировката на напречното сечение се определят автоматично от програмата при оразмеряването.

Въпроси и отговори

 • Има ли някаде готова библиотека за сваляне :)

  Веселин Люцканов:

  Има ли някаде публикувана готова библиотека на армирани сечения - свободна за сваляне.

  Неделчо Ганчовски:

  Не, няма. Всеки потребител развива собствена такава библиотека. Има и доста различия между отделните проектанти относно конструктивното оформяне на сеченията. Библиотеката съответно се обновява и допълва с всеки следващ проект и никога не е напълно "готова". При стоманобетона, разнообразието от възможни сечения е огромно и няма как да се направи готова библиотека, както при стоманените профили.

  Веселин Люцканов:

  Да така е :)