Моделиране на сутеренни стени, ядра и шайби с отвори - част II 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво е съответствието на огъващите моменти в ядра при прехвърляне от PSCAD към PMM Expert?
В PMM Expert Mx и My съответстват на My и -Mx от PSCAD
В PMM Expert Mx и My съответстват на Mx и My от PSCAD
В PMM Expert Mx и My съответстват на -My и Mx от PSCAD
В PMM Expert Mx и My съответстват на My и Mx от PSCAD

Въпроси и отговори

 • Georgi:

  защото пълво трябва да си ги създадеш.

  Неделчо Ганчовски:

  Библиотеката се изгражда в течение на работа. Всяко новосъздадено сечение се добавя автоматично в библиотеката и след това, може да се ползва многократно.

 • Как ?

  инж. Светозар Пиндиков:

  Здравейте , искам да попитам как е правилно да се армират сутеренните стени . И по-точно ако реша да запъна шайба на кота 0.00 и под него имам сутерен но не продължа шайбата в сутерена , а направя голяма шайба като избена стена . Изобщо как да армирам стените в сутерена - трябва ли и на тях да правя усилени зони и да ги армирам с армировката получена след анализа и оразмеряването ?

  Неделчо Ганчовски:

  В сутерана трябва да се сложи същата надлъжна армировка, както и над сутерена. Най-малкото, в сечението точно над кота нула работят изцяло фусовете отдолу. Хоризонталната армировка, трябва да се оразмери допълнително за капацитивната напречна сила. Ако шайбата влиза в сутеренна стена, може да се вземе по-голямо сечение, включващо и сутеренната стена или припадащата се към шайбата част.

 • Неделчо Ганчовски:

  Това веднъж може да се види в изгледа на шайбата. С виолетово е нанесена капацитивната диаграма MEd, а с дебело тъмно синьо е носимоспособността на шайбата MRd. Виолетовата диаграма трябва изцяло да попада под тъмно-синята.

  Освен това, на всеки разрез може да се види интеракционната диаграма, която показва носимоспособността и точката на външното натоварване. Точката трябва да е вътре в диаграмата.

  Пак там под разреза е изписана и самата проверка с числа MEd <= MRd.