Сграда с ивични фундаменти с настилка и без сутеренен етаж  

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ако имаме ивични фундаменти с настилка на кота нула, трябва ли да вмъкнем етаж нейното ниво?
Не.
Да.

Въпроси и отговори

 • Каква е винклеровата константа под гредите?

  Марин Гергов:

  Като кликне човек с десния бутон върху възел на гредите от модела, излиза надпис "Опори: Ux=0.250K, Uy=0.250K, Uz=0.500*K". Това "К" Винклеровата константа ли е? За хоризонтални натоварвания двойно по-малка ли се ползва?

  Неделчо Ганчовски:

  K е Винклеровата константа в kN/m3. Числото е коефициент за площ така, че умножен по K да даде пружинната константа за възела в kN/m. Възловите пружини са параметрични спрямо Винклеровата константа, тъй като тя се въвежда при анализа и се работи с различни стойности за статични и динамични въздействия.

  Любен Маринов Коджаиванов:

  Т.е. тези коефициенти за площ зависят от гъстотата на мрежата - в случая 50 см?

  Неделчо Ганчовски:

  Да, на практика зависят от гъстотата на мрежата.

  Цанко Дилов:

  При настилка, примерно на кота нула, предвидена като плоча, освен че ще се включи като маса при изчисленията, е задължително да се изчисли самата тя като такава, защото стъпва върху коравите опори на ивичните фундаменти. Ако е с обикновена конструктивна армировка /като за настилка/ има голяма вероятност, да се слегне в зоната на обратния насип и да се напука. Дори при сравнително добре трамбован обратен насип, сляганията и пукнатините в нея могат да се появят след доста време. И да напукат теракота на някое фоаие. Затова според мен "дишаща" настилка е по-добрият вариант. С фуги до ивичните фундаменти. Обратният насип ще има време да се улегне и консолидира достатъчно, за да се правят циментови замазки и подови покрития.

  Румен Драганов:

  Възможно ли е да не се отчита земната реакция в рандбалките? Тяхната роля е да ограничат взаимното хоризонтално преместване във фундаментите, а не да работят като ивични фундаменти. Ако приемем, че в основната плоскост на фундаментите изкуствено сме постигнали някакво уплътняване на земната основа, под рандбалките ситуацията може да е различна. Винклеровата константа би могла да бъде с по-ниска стойност и по-консервативно би било да се пренебрегне.

  Неделчо Ганчовски:

  В сегашната версия няма възможност да се изключва почвената реакция или да се въвежда различна Винклерова константа за различните елементи. Ако рандбалките служат само за хоризонтална връзка, могат да се изключат от модела, например със стави. Има все пак възможност да искам да разпределят част от моментите, но без да ги предават на основата. От тази гледна точка може да се добави такава опция.

 • Защо се получава така?

  Георги Борисов:

  При премахване на ивичните фундаменти в зелено, моментите в ивиците при шайбите са с ясно изразена опънна и натисната зона. Когато обаче се оставят фундаментите в зелено, РУ в ивичния фундамент на шайбата в ляво на схемата, са по-големи отколкото ако го няма - (изглежда така сякаш ивичния фундамент спира до шайбата) . Преместванията също са само с (-)знак докато в другия случай са с (+ и -). Модела е на жил.сграда на 1ет.

  Благодаря за отговора 
  Неделчо Ганчовски:

  Като цяло е добре да се погледне самият модел. При вторият вариант, това е почти като греда върху еластична основа с концентриран момент. При това, гредата се завърта общо взето симетрично спрямо средата на шайбата и затова моментите са близки и от двете страни. При първият вариант, влиянието на напречния фундамент се явява като една концентрирана пружина в края на шайбата. Завъртането вече не е симетрично спрямо средата, поради което моментът се изтегля към срещуположната страна.

  В действителност PSCAD отчита малко по-сложно натоварването от шайбата. Отчита се коравината на самата шайба, като са въведени допълнителни корави елементи по нейната дължина. Огъващият момент в основата на шайбата е разпределен по дължината и в план по линеен закон (Навие) като концентрирани възлови сили.

 • Коя стойност е меродавна за централната колона?

  Георги Борисов:

  На първата картинка ивичния фундамент е моделиран като греда с правоъгълно сечение височина 80, ширина 200cm. На втората картинка ивичния фундамент е въведен като плоча с ширина 200 и височина 80см. Анализа е при еднакви условия във двата варианта: еднаква винклерова константа и капацитивна корекция 1. 

  Коя стойност е меродавната за определяне на надлъжната долна армировка на фундамента под централната колона : 1141 или 804 kNm? Опорните реакции под разглежданата колона, които не са показани на картинките, са почти еднакви Fz= 240 и 246.
  При прътовия модел може ли да се прави редукция на РУ така както при модела с плочи ?
  Неделчо Ганчовски:

  Двете стойности означават различни неща. Едното е общата армировка в ивицата за цялата ширина от 2 м в cm2, а другото е разпределена армировка в точка в cm2/m. Стойността при плочата е завишена заради концентрираната сила. Имаме право да осредним армировката за ширината на ивицата, което ще даде близки резултати. Средно от гредовия модел е 1140/2 = 570. Приблизително толкова ще получим и като осредним резултатите от плочата.

 • Може ли да се моделира плоча на кота 0,00 ?

  Димитър  Сандулов:

  Ако решим да нямаме настилка на кота 0,00, а стоманобетонна плоча, подпряна на ивичните фундаменти (за сграда с ивични фундаменти без сутерен) може ли да се моделира такава плоча тъй като на "етаж фундамент" в PSCAD не можем да поставим плоча защото програмата ще я възприеме като фундаментна плоча.

  Неделчо Ганчовски:

  Може да си направим плоча на първия етаж, поставен на кота 0.00.

  Цанко Дилов:

  Все пак, какъв е смисълът на моделирането на плоча на кота 0,00 или -0,05 например?! От една страна ще изравни донякъде земните ускорения на фундаментите и може би няма да има нужда от рандбалки, което е съмнително, защото от плочата се свалят товарите и ще затруднят изчисленията и анализите. От друга страна една плоча е икономически неизгодна, в сравнение с настилка.

  Димитър  Сандулов:

  Смятам , че понякога е целесъобразно да се изпълни плоча вместо настилка за да се избегнат негативните ефекти от некачественото изпълнение на насипните работи под настилката. В проекта каквито и характеристики да са дадени за насипа под настилката(материал за насипа, дебелина на пластовете за уплътнение,коефициент на уплътнение и др.), много често изпълнителите не ги спазват (понякога дори изпълняват настилката върху естествения терен-хумус).

  Цанко Дилов:

  Напълно сте прав инж. Сандулов. От български изпълнители, инвеститори и предприемачи, може да се очаква всичко. На практика много от тях са неконтролируеми. Да си представим много горещ летен ден. Някъде около обяд. Полага се бетон с висока влажност и съответна консистенция, за плоча над първи етаж на жилищна кооперация, примерно. Изчисляваш, анализираш, оразмеряваш, разбира се предварително при проектирането. За всеки случай, си ползвал и допълнителен коефициент на сигурност, от руския строителен фолклор "дуракоустойчивост". Всичко е окей. Да, ама не! Изведнаж "руква" пороен дъжд, който не само не спира, но се и засилва все повече. Бетон-помпата продължава да "бълва", бетоновозите не спират, а бетоновият възел изпраща същия бетон, като за "африканска жега". Виждаш (ако си там в този "щастлив" момент) и не можеш да направиш нищо. Няма спиране. Циментовото мляко като поток изтича по стълбите. Ама се представят документи за бетона и неговото изпитване, за кубовата му якост. Ако ще да представят документ и за цилиндричната, дори и за пирамидална, фактът е че на плочата, бетонът е никакъв. Е, ако си видял с очите си всичко това, и се опасяваш за конструкцията, има куп контролни органи, като се почне от РДНСК, лицензирани строителни надзори и т.н. В най-добрия случай могат да се предприемат допълнителни изследвания, изпитания, и нещо като локални укрепвания. На нов строеж, който токущо се "ражда". Но така е колега, в криворазбраната цивилизация. Времето е пари, а печалбата e uber alles! Този сценарий не е плод на въображение, а по действителен случай. Колкото до настилките, плочата избягва негативни ефекти, независимо от изпълнението на обратните насипи, от инженерно геоложките или геотехническите /все едно/ доклади, но количеството на армировката буквално "скача" спрямо тази на конструктивно армирана настилка. А какво гледа най-напред в конструктивния проект инвеститора: количеството на армировката. Ако се работи по нестандартен архитектурен проект, и в което няма нищо лошо, армировката може да не е онази на метър кубичен, писана по разни справочници. Причината може да е в архитектурното решение. Няма как да обясниш това на Възложителя, зад гърба на архитекта. Той сам може да предложи идейни варианти, като след консултация с конструктор, честно да обясни кой е по-скъпият варианта. Изборът остава за клиента. За съжаление много от архитектите, не изпитвайки никаква отговорност към конструкциите, и обсебени от творчески ентусиазъм, забравят, или не знаят, или не ги интересува. А други, които са наясно, се правят на "умрели лисици". За щастие има и трети, както има трети и между лекарите, примерно!

  Димитър  Сандулов:

  Абсолютно точен анализ на действителността инж. Дилов. Мога да добавя само ,че процесът на инвестиционното проектиране се ограничава само до три параметъра: 1.Визуализации; 2.Квадратури и общи части; 3.Количество армировка; и всичко останало няма значение. При все това давам предимство за решението на плоча вместо настилка и поради свободната планировка на тухлените зидове. При настилка и съответно образуване след време на "кухини" в определни места под настилката , ще има проблеми и в зидарията. Но при изпълнение на плоча не се вместваме в параметър No 3. Въпрос на личен избор, мироглед и преговори с възложители, строители, надзори и т.н.

 • Как се тълкуват армировките в ивични фундаменти въведени като греди ?

  инж. Светозар Пиндиков:

  В примера разглеждате ивични фундаменти чиито горе ръб е на 80см под кота 0.00 . Ако приемем че конструкцията ни е запъната на кота 0.00 (например при сгради без изба) става ли да си въведем ивичните фундаменти директно като греди с Т и Г сечение и така да си решим фундаментната конструкция ? Питам понеже въвеждането на ивични фундаменти като греди е доста по лесно и вероятността за грешкйа от колкото въвеждането на ивични фундаменти като плоча + стеничка е по-малка ? След като получим надлъжната и напречни армировки може ли да ни посъветвате как да ги тълкуваме - горната армировка да се конструира като армировка на пояса на кота 0.00 или по-друг начин ? Напречната армировка предполагам трябва да се тълкува като мрежа разположена по височина на стеблото на ивичната основа , а долната армировка като долна армировка по-дължина на гредата ?

  Неделчо Ганчовски:

  Ивичните фундаменти е добре да се моделират като греди, защото е по-просто и резултатите са по-практични за ползване по-нататък. В контекста на програмата, нивото на фундамента трябва да се въведе 0, а като Етаж 1 - например 285. Ако гредите са обърнато T или Г, резултатите за армировките са както следва: - долната армировка е в пояса по долния ръб - горната армировка е в горния ръб на стеблото - напречната армировка е в стеблото за съответната ширина и височина.

  инж. Светозар Пиндиков:

  Няма ли как да се оптимизира някак изчислението на ивични фундаменти и в частност на минималната армировка долу в ръба на гредата и горе в горния ръб на стеблото ? Питам защото на втори обект ми казват вече - много армировка си сложил в основите . Успявам да ги залъжа вече втори път със мои си маньоври , но трети едва ли ще има ..

  Неделчо Ганчовски:

  PSCAD работи по Еврокод и дава минимум 0.13%. Иначе е 0.1% по нашите норми. За фундамент 50*80, 0.13% излиза 4.68 cm2, което е приблизително 4N12/25. Ако има земетръс, това дори е малко. Ако подпира минималната армировка, може би сеченията са прекалено големи. Колко армировка ти се получава? Кой казва, че е много и по какъв критерии, спрямо какво?

  Георги Борисов:

  Ако се въведе Т-образно гредово сечение за ивични основи на еднофамилна къща, която е три стъпала над терена, с размери: 130см височина, 50см/50см ширина на стъпката и 25см стебло, минималната армировка се получава в този порядък: 4,1см2 ДА и ГА - или 4N12. Техническия контрол недоволства за тая армировка, че е прекалено за едноетажна сграда.

  инж. Светозар Пиндиков:

  инж. Ганчовски говоря за това което казва колегата Борисов . Не е виновна програмата във всеки случай - тя си дава минималната армировка . Това че на ТК и техническия ръководител на обекта мрънкат че е много армировката е друга тема . Въпросът ми е по-скоро има ли как ако работим с приравнените коефициенти на PSCAD за БДС (тези които вие от Проектсофт разпратихте на клиентите си) да сменим минималният процент на армиране от 0.13% на 0.1% както е по БДС и то без да изчисляваме на ръка минималната армировка ?

  Неделчо Ганчовски:

  Не може да се смени в програмата. Но нищо не пречи, където армировката е конструктивна, да сложите процента по нашите норми.

  Георги Димитров:

  Когато армировката се получи конструктивна а височината не може да се напмали по други съображения (ВП), аз търся начин да разглеждам ивичния фундамент като бетонов и да армирам само с пояс в горния крайна ив.фундамент. Стига моментите да се поемат от бетоновото сечение. Дали това е много редно? Или минавам на малки единични фундаменти и рандбалки.

  Неделчо Ганчовски:

  Това по нашите норми или по Еврокод? Там в сеизмични райони бетонни фундаменти не се разглеждат изобщо. Но и не пише изрично, че са забранени. Все пак остава въпросът, какво става с тях при земетръс.

  Георги Димитров:

  По Еврокод. Заради това са и съмненията ми. Но за едноетажна сграда с цокъл 60-90 см и дълбочина на фундиране 100 см, с каквито и да е мин. проценти да се армира ив. ф-т висок 160 см и повече, все ще е много. А разрезните усилия М са малки. Може би въпросът е каква е носимоспособността (Mrd) на бетоново сечение на огъване. Дали е достатъчно опънните напрежения да не надвишава якостта на опън на бетона?

  Неделчо Ганчовски:

  Не знам защо е необходимо чак такова пестене. 4N12 не са кой знае колко армировка нито струва кой-знае колко. 35 кг излиза за фундамент 10 м. Да сложим 50 кг с напречната. По левче... Голяма икономия!

  От друга страна, една сграда се прави за 100 г. Трябва да е здраво. Всичко може да стане. Може да протече канал, да има разни слягания. Един стоманобетонов фундамент много по добре може да поеме подобни неща, а един бетонов фундамент ще се напука. При едно земетресение дори и по-леко може да има разместване на земни пластове. На една жена в Перник, половината къща се срина от земетресението, защото имало каверна близо до къщата и фундаментите тръгнали.

  Ако е по Еврокод, има изискване фундаментите да се оразмерят с капацитивно завишени усилия, като коефициентът може да достигне до 1.4. В това има много логика. Иначе се обезсмисля цялата тази армировка, която я слагаме нагоре. Тя просто няма да заработи, ако поддаде фундамента.

  Тук проблемът, коментиран по-нагоре изобщо не стои. Програмата е направена по Еврокод и ако не се сложи така получената армировка, просто няма да отговаря на Еврокод. Проблемът, коментиран в предишните постове е в случай, че проектът е по нашите норми. Там армировката е по-малка и няма такива изисквания.

  инж. Светозар Пиндиков:

  Напълно съгласен съм с инж. Ганчовски . Колеги слагайте си армировката , а в случая за едноетажни къщи и завишената армировка по ЕК в ивичните основи намерих много лесно решение на проблема :) Случи се вече веднъж на обекта да ме чакат инвеститор и строител с надеждата да икономисват армировка в основите . Питах инвеститора колко ще спестите ? Той измънка нещо от сорта на 800/900кг . Рекох им колко струва - ами около 1500 лева . Като му казах на инвеститора че обзавеждането на тоалетната му ще е по-скъпо от колкото икономията и всичко си дойде на мястото

  Stoyanka Cholakova:

  В примера от урока височината на колоните в първи етаж е 280+80=360см до нивото на фундамента, а в действителност поради рандбалки и греди в двете посоки с отчитане на запъване в тях, тя е 280см. Как това влияе на изчислението на колоните с PMM Expert и възможно ли е да се отчита действителна височина?

  Неделчо Ганчовски:

  В PMM Expert може да се смени дължината и усилията да се редуцират до "ръбови" и да се сменят.

  Stoyanka Cholakova:

  Как става това? Аз съм опитвала в PMM Expert , в полето за височина да я сменя, но програмата че "изхвърля"?

  Георги Димитров:

  По същия въпрос: Не е ли по добре да се задава ниво на фундаментите 0,00, колоните се получават с вис. 280 и където трябва, да се редоцират усилията във фундамента?