Постпроцесор и преглед на резултатите на екрана

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво показват стойностите за гредите в схемата "Натоварване на ВНК"?
разпределената реакция от плочата + приложените линейни товари.
всички натоварвания върху гредата, включително собствено тегло на гредата.
само реакцията от площните товари върху плочата.
само непосредствено приложените натоварвания върху гредата.

Въпроси и отговори

 • Може ли да се прави усредняване на РУ в плочата в зоната над колоните за гредова конструкция?

  Георги Борисов:

  Трябва ли да се прави усредняване на РУ в плочата в зоната над колоните за този пример с гредова конструкция, така както е в примера за безгредова плоча?

  Неделчо Ганчовски:

  Да, дори и при гредовите плочи си получава неравномерно разпределение на горната армировка, особено ако гредите са по-меки. Може да се осредни. При ръчните изчисления дори приемаме, че е равномерно разпределена за цялото поле.

  Евгения Кърджиева:

  Бихте ли обяснили по-подробно. Да осредняваме стойността, която се е получила в средата на колоната и съседната на нея или да игнорираме стойността в оста на колоната и да работим с първата до нея? Ще процедираме ли различно, когато от двете страни на съответната колона в разглежданото направление има греда или не?

  Неделчо Ганчовски:

  Не може да игнорираме стойността. Математически вярно е да осредним площно.

  В конкретния случай, при балкончетата причината за концентрацията е по-скоро друга. Забелязва се, че където свършват гредите, има голяма концентрация на армировката от конзолата срещу гредата. Това се дължи по-скоро на коравината на гредата.

  Тук може да се използва един конструктивен трик. Тази концентрация може да се поеме, като горната армировка от гредата се продължи в плочата на конзолата. Останалото може да се поеме с разпределена горна армировка.

  Евгения Кърджиева:

  Много благодаря.