Надписване и котиране

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
При редактиране на сечението на елемент, променя ли се автоматично надписа?
Да.
Не.
 
С какъв обект може да се надписват елементи в Plug-in Стомана?
С текст и блок.
С текст.
С блок. 

Въпроси и отговори

  • Защо не са предвидени блокове и за стоманобетона?

    Румен Драганов:

    Добре е и в модула за стоманобетон да се предвидят блокове с атрибути за надписване на елементите - колони, греди, шайби, както и за надписване на армировки по подобие предложения в този урок блок. Това ще позволи да се подобри графичното оформяне, а също и ще даде с помощта на Dataextraction да се извадят различни справки и спецификации.

    Неделчо Ганчовски:

    Това е много добра идея. По-скоро трябва да се вгради в PSCAD. Ще го имаме в предвид.