Чертане на конструктивни елементи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
При изчертаване на греда в PSCAD, краищата и трябва да се захванат за:
възлите или осите на опорните елементи: колони, шайби или греди.
ръбовете на опорните елементи.

Въпроси и отговори

 • Може ли да се избегне функцията обединение на плочи, които са изчертани в едно поле? (виж пример в прикачен файл)

  Георги Борисов:
  1. Трябва ли да се обединяват плочите при изчисляване и оразмеряване на плочата в PSCAD? (вижте примера в прикачената снимка)
  2. Правилно ли са прикачени възлите към приложения файл?
  3. При въвеждане на конструкцията в PSCAD, може ли да се започне от въвеждане на ВНК и гредите и най-накрая плочи? На клипчето е показано да се започва първо с плочи.


  Неделчо Ганчовски:
  1. Не е задължително плочите непременно да се обединяват. Едно поле или безгредова плоча могат да се очертаят и от няколко допиращи се по границите контура. Накрая, при изчисляването се генерира обща мрежа и всичко се изчислява като една обща плоча. Не е обаче и необходимо да се насичат толкова полетата, ако няма причина. Това донякъде усложнява модела и работата с програмата.
   2. От това, което се вижда на картинката, елементите изглеждат правилно привързани. Най-добре се вижда обаче, ако се отиде на слоеве и се избере "Осова схема" отдясно.
   3. Няма значение реда на въвеждане по отношение на видовете елементи. Всичко е изцяло въпрос на удобство. Важното е какво ще се получи накрая.
  Силвия Кукалева:

  Не мога да намеря "Осова схема" в слоеве :( . Може ли да ми помогнете? Имам PSCAD 1.4.

  Неделчо Ганчовски:

  Там тази опция още я няма. Необходима е версия поне 2.0.

 • Как се моделира възел на колона с две греди, нецентрично стъпващи върху колоната?

  Димитър Максимов Сандулов:

  Какъв е правилният начин на моделиране на възела на колона с две греди нецентрично стъпващи върху колоната т.е. може ли и как да се направи свързването на отделните елементи. Може би другия вариант е колоната да се моделира като стена, но тогава разрезните усилия ще бъдат само в равнината на стената.

  Неделчо Ганчовски:

  Не е добре колоната да се моделира като стена. После при оразмеряването и изчертаването, програмата ще се опитва да я третира като шайба в смисъла, който се влага по Еврокод. Тук има един много прост трик - ако няма греда по У, да се въведат две къси парчета греда, от центъра на колоната до краищата на гредите. Могат да се сложат и стави, но горната армировка понякога може да продължи в плочата и да се направи известно запъване.

  Ако не искаме фиктивните парчета да излизат в спецификацията или да ни се бъркат по някакаъв друг начин, може да ги зададем от друг материал, например стомана. Ако път имаме и стоманени елементи, може да си направим отделен материал и сечение специално за фиктивни греди. Така няма да ги оразмерява и няма да излизат в спецификацията.

  Димитър  Сандулов:

  За тези две къси парчета греди, коректно ли е напречното сечение да е с височина колкото е височината на етажа?

  Неделчо Ганчовски:

  Може, но не е задължително. Може дори сечението да е по-малко, а да се увеличи E-модула, например 10000 пъти. Само не трябва да се въвежда нещо от порядъка на 10^20, защото се влошава числото на обусловеност на матрицата на коравина и решението ще "гръмне".

  Георги Борисов:

  Може ли все пак да се въведе като стена, а после да се оразмери с design expert като колона?

  Неделчо Ганчовски:

  Има много неудобства. Няма да може да се използва автоматичния изход към Design Expert. Ще се отваря с Shear Wall Expert. Командата за изчертаване на колони от PSCAD ще прехвърли всички останали без тази и може да се пропусне. Програмата също ще редуцира коравината на колоната в основата за цялата височина на критичната зона, като за шайба. В PSCAD, видовете елементи са важни.

  Георги Борисов:

  Попитах тъй като срещнах доста трудности за да създам общ възел за елементите в PSCAD по въвеждането на такава колона - шайба  (така че да се получи верен кофраж) . Въведох я като две свързани шайби, с редукция на коравина 1, които да изчертая с дисперсна армировка и проверя в PM expert. Правилен ли е този подход?

  Неделчо Ганчовски:

  Може и така, като накрая усилията се извадят с "Резултати - Усилия в ядра". Тук си струва повече, защото имаме и пресичане на колони под неправ ъгъл.

  Георги Борисов:

  Доколкото стана ясно в обясненията за ядра, PSCAD може да оразмери горната колона непосредствено без връзка към Design Expert?

  Любен Христов:

  Като се моделира възела на колона с две греди нецентрично стъпващи върху колоната с две къси конзолни греди , ще се прехвърли ли небалансирания момент върху колоната?

  Неделчо Ганчовски:

  В решението на плочата, колоните така или иначе са моделирани като вертикални точкови опори и не поемат моменти от плочата и гредите.

  В пространствения модел, гредите са запънати към колоните, освен ако не са зададени стави на гредата или колоната.

  Правил съм вариант, при който конзолна греда, подпираща еркер се запъва към колоната, защото насреща е безгредова плоча. Колоната обаче е 25/75 обърната с големия размер по направление на конзолната греда и е оразмерена за съответния момент.

  Освен това, винаги слагам хоризонтални и вертикални пояси по фасадата на еркера. Зидовете се заклинват и запълват с пяна или разтвор, а фасадните отвънка - с разтвор. На всеки 1 - 1.5 м се оставят хоризонтални пръти, които да прихващат зидовете към поясите. Ако горе започва ската на покрива, подпорите по ръба на еркера се оставят до края и след като се премахнат, поясите заработват отгоре до долу. Ако няма пояси, се получават хоризонтални пукнатини в зида над плочата на първия етаж. Там отцепва. При земетресението в Перник, пък на някои кооперации гледах диагонални пукнатини по фасадата на еркера. Интересно! Това беше в кв. Гоце Делчев.

  Цанко Дилов:

  инж. Ганчовски, Вероятно имате в предвид по-големи еркери / в посока перпендикулярна на фасадата/. И тогава, с всички насадени върху конзолните греди колони, еркерите ще "работят" заедно. Но при по-малък еркер / от порядъка на 75 см. например, ще се прави зидария от 50 см. /при колонки 25х25/. Това ми се струва непрактично, и колона до 100 см. / по-голяма, може би да се се възприеме като шайба/ е по-лесното изпълнение.В основната колона надлъжната армировка ще си продължава съответно по етажите, а допълнението би трябвало да е безкрайно корава къса конзола. Как ще изчислява и анализира такова решение с PSCAD?

  Цанко Дилов:

  А как могат да се въведат към определен възел колони с правоъгълна форма на сечението, с базова точка извън стандартните: среда и от периферията на контура (ъглови и среди на страните) инж. Ганчовски? До колкото си спомням, в един урок споменахте, че е възможно по метод, който не коментирахте.

  Георги Борисов:

  Може би така става?

  Цанко Дилов:

  Здравей Георги, Благодаря за бързото споделяне! Преместването на колоната (като се съобразим с центъра на сечението и, разбира се) е много полезно свойство, но не е това което търся. В по долния пример бих искал да посоча, какво имам в предвид: как колона К13 (респективно К18 и възел №2), може да бъде въведена с базова точка №1? В случая това е направено в №3. Греда №20 е от К7 до К13, във възел №3. Не знам дали ще свърши работа, ако е до №1. Греда №32 е до №1. По периферията на контура за привързване. Не съм сигурен дали е правилно, но не се сещам за друго решение.

  Неделчо Ганчовски:

  Точно така, както казва Георги. Първоначално колоната се вмъква със средната точка по горната страна. След това се задава отместване по Z, което е разстоянието от т. 1 до средата на страната. Може да е с + или -, в зависимост от това, как е завъртяна колоната. Допълнително обаче в Гр. 20 и Гр. 22 ще трябва да се добавят конзолни парчета до края, за да стъпи върху тях Гр. 31, иначе в осовата схема ще увисне.

  Цанко Дилов:

  Благодаря! Ще пробвам и ще споделя.

  Цанко Дилов:

  Наистина се получава! За мен по-удобно беше, след прикачване на колоната да преместя по У.

  Чавдар:

  Здравейте, а може ли да разясните в подробности как става моделирането на колона състояща се от две части които не са под прав ъгъл една спрямо друга чрез две свързани шайби с редукция на коравина 1 (имам предвид примера даден от Георги Борисов).

 • Защо греда различна от 25см широчина, в случая 50см, се визуализира като 25см.

  Исмет:

  Правех опити със софтуеъра, и се натъкнах на този проблем. Има ли логично обяснение или е "бъг" в програмата?

  Неделчо Ганчовски:

  Предполагам, че има разлика между името на сечението и действителните му размери. При въвеждане на сечението, името се генерира автоматично, така че да включва и данни за размерите както е прието. Може обаче да промените името в последствие. Това обаче не променя размерите. Ако промените обаче размерите, се променя и името. Отворете сечението на гредата и вижте какво име и какви размери са зададени.

  Димитър  Сандулов:

  Ако се редактира сечението и се натисне направо Enter се получава този ефект. Сечението е променено но името на сечението остава непроменено. След редактиране трябва да се натисне или на запис или на някой от прозорците с размерите на сечението. Може би е това е някакъв бъг. Поне при мен така се получава.

  Stoyanka Cholakova:

  Как се въвеждат насадени колони в греди, има ли нещо специално и автоматично ли става сваляне на товарите върху гредата?

  Неделчо Ганчовски:

  Въвеждат се като на горния етаж се изчертае колоната, а на долния - гредата. Трябва да внимаваме възела на колоната и оста на гредата да са подравнени по една и съща линия.

  Добре е след решението да проверим деформираната схема в 3D. Ако има "разместване", може да разделим гредата на две и да копираме координатите на възела на колоната във възела на гредата на долния етаж. Тогава със сигурност ще ги върже.

  Смъкването на товарите става автоматично, но при решението на пространствения модел. В анализа на плочите няма да се види. Което означава, че: - не може да насаждаме колони върху плочи, - резултатите за тези греди трябва да ги вземем от пространствения модел.

  Stoyanka Cholakova:

  Да, така съм направила ,но видях, че в решението за плочата няма резултат за гредата. Сега е ясно, благодаря!

 • Неделчо Ганчовски:

  Ръководството е в pdf формат. Вероятно няма инсталирана програма, която да го отвори или просто не е настроена и не я намира. Инсталирайте Acrobat Reader https://get.adobe.com/reader/

  инж. Юлия Петрова Савова:

  Благодаря! Инсталирах Acrobat Reader и ръководството се появи.

 • Как могат да се чертаят произволни форми на сечения за колони в PSCAD?

  Цанко Дилов:

  При моделирането на стоманобетонна конструкция в PSCAD, колоните като конструктивни елементи, могат да имат и друга форма на сеченията, извън стандартните. Няма обаче опция за изчертаване на сечение на колона с произволна форма. Това е възможно с модулите от Design Expert: PMM Expert, Colum Expert. С тези модули могат да се чертаят такива сечения, като по-удобно е да се импортират от CAD чертожна програма. Проблемът е, че там се оразмеряват колоните, за което е нужно да се изгради предварително 3D модел и да се изчисли.
  Възможно ли е по някакъв начин да се копират като чертежи (например като Bitmap) и да се ползват в PSCAD моделирането? Ако това е невъзможно, заменяне със стандартно сечение, равно като площ на действителното, ще бъде ли достатъчно коректно при изчисляването на конструкцията? След като имаме натоварванията, е ли възможно с Colum Expert и PMM Expert да си оразмерим колоните с действителните им сечения? В показания пример, сечението на колоната като площ, е идентично с правоъгълно сечение 25х30. В този случай, закотвянето на надлъжната армировка на гредите, свързани с тези колони, няма ли да създаде допълнителен проблем?

  Неделчо Ганчовски:

  В PSCAD не може да се въвеждат произволни сечения. Начинът е точно това - да се въведе правоъгълно сечение с близки инерционни характеристики, а след това да се оразмери и изчертае с точните размери с Desgn Expert. Точно този вид колонки обаче е често срещан и отдавна обмислям възможността да се добави нов тип Г-образно сечение с ъгъл, зададен от потребителя, различен от 90 градуса.

 • КАК ДА ВИДЯ ОСОВАТА СХЕМА?

  Силвия Кукалева:

  Не мога да намеря "Осова схема" в слоеве :( . Може ли да ми помогнете? Имам PSCAD 1.4.

  Исмаил Исмаил:

  Опцията осова схема в PSCAD версия 1.4 няма. Има я в най-новите версии.

 • Как се отчита  реалната коравина на гредите?

  Веселин Люцканов:

  Когато гредите са дефинирани като правоъгълно сечение в етажна конструкция, програмата отчита ли по голямата им коравина (поради съдействието на плочата и отместването на остта на гредата спрямо тази на плочата). Могат ли да се въвеждат наклонени колони и шайби съответно (такива, които не са с верт. ос)

  Неделчо Ганчовски:

  Програмата отчита автоматично завишената коравина на гредите поради участието на плочата като съдействаща ширина. Наклонени шайби не могат да се въвеждат, но наклонени линейни елементи могат. Те обаче трябва да се въведат не като колони, а като греди. Гредата обаче не може да стъпи директно на долния етаж. Под нея все пак трябва да остане 10-20 см висока колонка. Това става най-лесно, като първо всичко се изчертае хоризонтално, а след това, се понижи Z-координатата на възела в съответния край.