Изисквания на Еврокод 8 към сеизмичното осигуряване на конструкциите - част II

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Коя е предпочитаната (дуктилна) форма на разрушение на стоманобетонна шайба?
Огъване (провлачване на армировката).
Смачкване на бетона (натиск).
Срязване.
Хлъзгане.
Отлепяне в основата (обръщане).

Въпроси и отговори

 • Как се отчита влиянието на пълнежната зидария - препоръки?

  Георги Борисов:

  Бихте ли дали препоръки и насоки за отчитане влиянието на пълнежната зидария? 

  Благодаря за отговора!
  Неделчо Ганчовски:

  Въпросът е почти толкова общ, колкото например и "Как се проектират стоманени конструкции?". Това може да стане например като се включи като конструктивен елемент - коравина и маса в анализа. Това може да стане чрез метода на еквивалентните натискови диагонали, като шайби със съответните характеристики на материала и сечения или по-точни методи. Трябва задължително да се прегледат т. 4.3.5 и  4.3.6 от ЕК8. Интересна информация има в http://www.vfu.bg/doktoranti/priklyuchili_proceduri/dariya_mihaleva/avtoreferat_Dariya_Mihaleva.pdf
  Трябва да се анализират и разпознаят успешно възможностите за неблагоприятно влияние на пълнежната зидария върху основната конструкция като например:
  1. Вертикална нерегулярност. Конструкцията взета отделно може да е регулярна, но на първия етаж да са витрини, а на останалите - плътни зидове с малки отвори, което да доведе до мек етаж.
  2. Хоризонтална нерегулярност. Подобно на първото. Регулярна рамкова конструкция, но от едната страна калкан запълнен плътно със зидария, а от другата - фасада с големи отвори.
  3. Къси колони. Ниски и дълги отвори, като в съблекални на физкултурен салон могат да превърнат дуктилни колони в къси.
  4. Повреди в зидарията като например хлъзгане по хоризонтална фуга, могат да повредят и на колоните. Неблагоприята е и хоризонталната компонента от условния натисков диагонал.
  Дори и да не се прави специален анализ, влиянието може да се отчете чрез като се увеличат съответно усилията в отделни елементи, например в мекия етаж, коеф. на поведение, усукващите моменти при хор. нерегулярност и др. Трябва да се предвиди и съответното конструиране. Например, където се очаква къса колона, тя трябва да се конструира като такава със съответното сгъстяване на стремената в зоната на отвора.
  Това е в случай, че не разчитаме на зидарията като конструктивен елемент. Ако разчитаме, тя трябва да се проектира и изчисли съгласно т. 9 от ЕК8 и ЕК6. Неармираната зидария обаче се класифицира като клас на дуктилност DCL, който не е приложим в България, а нямаме практика за изпълнение на армирана зидария.

 • Защо q се увеличава с 20%?

  Румен Драганов:

  Текстът за нерегулярни по височина сгради трябва да е "q се намалява с 20%". Печатна грешка, вероятно.

  Неделчо Ганчовски:

  Да, точно така е, благодаря!

  Цанко Дилов:

  Така или иначе в Ръководството е записано точно:


  Цанко Дилов:
   След като за България е забранен при проектиране на стоманобетонните конструкции нисък клас на дуктилност DCL, според концепцията за проектиране на стоманени конструкции, горната граница на q за конструкции с ниска дисипативност е 1,5. 
  

  Не се предвиждат ограничения в избора на концепцията за поведение на конструкцията, както и географски ограничения върху използването на класовете на дуктилност на стоманени конструкции.