Генериране на мрежа крайни елементи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
При изчисляването на етажните плочи в PSCAD, подпирането при колоните се отчита като:
Точкови опори във възлите над колоните, корави по Z и ставно свързани с плочата;
Всички плочи се изчислят заедно с колоните и фундаментите върху еластична основа;
Колоните под етажа се моделират с прътови елементи, кораво свързани с плочата;
Пружинни опори;
 
При изчисляването на плочата в PSCAD, се използва следният метод:
МКЕ с четириъгълни и триъгълни елементи.
Метод на заместващите греди (ивици).
Заместваща гредоскара по деформационен метод.
Метод на заместващите рамки. 

Въпроси и отговори

 • Има ли PSCAD наклонени елементи, свързващи 2 етажа?

  Марин Гергов:

  Може ли в програмата да се въвеждат наклонени shell и beam елементи, свързващи 2 различни етажа? В лекцията беше казано, че не може да се въвежда стълбищно рамо.

  Неделчо Ганчовски:

  Единствените наклонени елементи, които могат да преминават през етажите, са диагонални връзки. Ако има наклонени греди, които стигат до долния етаж, могат да се въведат на горния, след което да се понижи Z координатата на единия край на 5-10 см от нивото долния етаж и да се добави колонка. Разстоянието 5-10 см се изисква за да не стане колонката с нулева дължина.

  Цанко Дилов:

  А как са моделирани с PSCAD наклонените елементи в пример от курса?  Цанко Дилов:

  Вероятно отговорът се крие в подходящо поставени възли и къси колонки за връзка.

 • Има ли връзка между шайба 3 и билото на плочата.

  Димитър  Сандулов:
  1. Има ли връзка /общ възел/ между шайба 3 и билото на плочата. Аналогично за шайба 4?
   2. Стоманобетонните стени с прътов елемент ли се моделират, и как се формират общите възли с наклонената плоча?
  Неделчо Ганчовски:

  В PSCAD въпросът всъщност не стои. По принцип няма изобщо общи възли между плочата и шайбите където и да е. При изчисляването на плочата, тя е подпряна от шайбата по цялата дължина, независимо, че в 3D програмата не "запълва" триъгълника между плочата и шайбата. При изчисляване на 3D модела, плочата изцяло се изключва от работа. Моделът е пространствена рамка, където шайбите са моделирани с прътови елементи, а плочата участва като корава диафрагма. Всички елементи от рамката са натоварени обаче със съответните товари от плочата.