Изчертаване на стремена

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кои точки трябва да посочим при изчертаване на стреме?
Срещуположните ъгли на сечението на елемента.
Последователно всички точки по контура на стремето.
 
Как може да изчертаем сечение на греда в двойно по-голям мащаб?
Като го изчертаем с действителни размери, но го сложим във Viewport с двоен мащаб и като го изчертаем с двойно по-големи размери и въведем коефициент за мащаб на стремето.
Не можем. Всички армировки в чертежа трябва да са в един и същ мащаб.

Въпроси и отговори

  • Как да възстановя надписването на пръти и стремена със стила General?

    Гичка Друмева:

    В момента всички надписи се изписват със стил United Kingdom. Опитах с преинсталиране на Plug-in, но нищо не постигнах. Работя с Autocad 2009. Също така след изчертаване на разрезите в по-голям мащаб и след въвеждане на необходимия коефициент за корекция на мащаба в диалоговия прозорец, дължините на стремената се променят, но при изписването - не. Как може да се промени това? Благодаря.

    Гичка Друмева:

    Успях да се справя с проблемите-