Изчертаване на стремена

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как може да изчертаем сечение на греда в двойно по-голям мащаб?
Като го изчертаем с действителни размери, но го сложим във Viewport с двоен мащаб и като го изчертаем с двойно по-големи размери и въведем коефициент за мащаб на стремето.
Не можем. Всички армировки в чертежа трябва да са в един и същ мащаб.
 
Кои точки трябва да посочим при изчертаване на стреме?
Срещуположните ъгли на сечението на елемента.
Последователно всички точки по контура на стремето.

Въпроси и отговори

  • Как да възстановя надписването на пръти и стремена със стила General?

    Гичка Друмева:

    В момента всички надписи се изписват със стил United Kingdom. Опитах с преинсталиране на Plug-in, но нищо не постигнах. Работя с Autocad 2009. Също така след изчертаване на разрезите в по-голям мащаб и след въвеждане на необходимия коефициент за корекция на мащаба в диалоговия прозорец, дължините на стремената се променят, но при изписването - не. Как може да се промени това? Благодаря.

    Гичка Друмева:

    Успях да се справя с проблемите-