Допълнения към урока
Учебна програма Строителни конструкции по Еврокод
6. Оразмеряване и изчертаване на стоманобетонни греди и стълби