Конструиране и изчертаване на армировката по Еврокод  

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кое от изброените е вярно относно натоварванията върху гредата в Beam Expert?
Всяко поле може да има различно натоварване и може да имаме няколко натоварвания в едно поле в същото или в различни товарни състояния.
Въведеното натоварване винаги действа върху цялата греда
Може да имаме само три товарни състояния.
Върху всяко поле може да има само един товар за даденото товарно състояние.
 
Как се подравняват сеченията в отделните полета едно спрямо друго?
Можем да избираме подравняването чрез въвеждане на ексцентрицитет ey.
Има само едно сечение, което важи за цялата греда.
Всички сечения са подравнени задължително по горния ръб.

Въпроси и отговори