Изисквания на Еврокод 8 към сеизмичното осигуряване на конструкциите - част I

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво наричаме дуктилност на конструкцията?
Способността да развива нееластични деформации без да изчерпва носещата си способност.
Възможността да понася големи натоварвания без да достига до разрушение.
Способността да развива големи деформации при малки стойности на натоварванията.
Способността да запазва цялостната си устойчивост, дори и след разрушаване на отделни възли или елементи.
Способността да развива нееластични деформации при продължително действие на натоварването.