Допълнения към урока
Учебна програма Строителни конструкции по Еврокод
3. Анализ на 3D модел и фундаментна конструкция с PSCAD