Автоматично генериране на планове и разрези от 3D модел 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой елементи се чертаят в разрез при генериране на такъв от 3D модела?
Пресечените елементи от срещуположната страна на избраната посока на склопяване.
Пресечените елементи от страната на избраната посока на склопяване.
Всички елементи, пресечени от правоъгълника.
 
 Може ли да се възстанови 3D модел, след като веднъж е пречертан в 2D?
Да, защото се запазва 3D положението на осите, а контурите се изчертават в равнината 0xy.
Не, защото целият модел става равнинен в 0xy.

Въпроси и отговори