Капацитивно оразмеряване на шайби по Еврокод

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Имаме ли право да отчитаме вертикалните пръти от мрежата при оразмеряване на шайбата по нормални сечения?
Да.
Не.
 
Капацитивната диаграма на огъващите моменти в шайба се получава като:
Приемем линейно разпределение на моментите по височина и приложим опънно отместване (повдигане).
Умножим моментите, получени от анализа с коефициент за капацитивна корекция.
Намерим носимоспособността на сечението в основата MRd и я умножим с коефициент за корекция.

Въпроси и отговори