Проверка с напречна армировка по Еврокод

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
От какво зависи носимоспособността на продънване на плочата с напречна армировка?
 От носимоспособността на напречната армировка + част от носимоспособността на бетона, без напречна армировка.
Само от носимоспособността на напречната армировка.
 
От какво зависи броя на периметрите с напречна армировка, които разполагаме около колоната?
Търси се контролен периметър uout, за който проверката без напречна армировка е удовлетворена.
Напречната армировка се разполага винаги в два периметъра.
Зависи от необходимата площ, получена за напречната армировка Asw.
Добавяме периметри докато тангенциалното разстояние между стремената не стане 2d.