Основни принципи при моделиране на често срещани грешки 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Може ли да моделираме насадени колони в PSCAD?
Да, но само ако колоната стъпва върху греда.
Не, трябва ръчно да се въведат реакциите от насадените колони.
Да, може да насаждаме колони върху плочи и греди.
 
Кои възли от модела имат връзка с коравата диафрагма на етажа?
Само определени възли, към които има свързан вертикален носещ елемент.
Всички възли от етажа.
Само възлите, които се намират точно на етажното ниво (с относително Z = 0).