Допълнения към урока
Учебна програма Строителни конструкции по Еврокод
1. Изчертаване на кофражен план с PSCAD