Пространствено оразмеряване на произволно сечение с PMM Expert  

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кое от изброените се отчита при определянето на окончателните оразмерителни огъващи моменти в PMM Expert?
Начални несъвършенства, случайни ексцентрицитети и ефекти от II ред.
Началните несъвършенства.
Случайните ексцентрицитети.
Ефектите от втори ред.
Не се отчита нищо. Моментите се взимат както са въведени.
 
Какъв е критерият за проверка на напречно сечение с несиметрична армировка:
MRd,min ? MEd ? MRd,max
MEd ? MRd

Въпроси и отговори

 • Как се изчислява VEd?

  Румен Драганов:

  В края на изчислителната записка са посочени капацитивните напречни сили за оразмеряване на срязване на колоната. Добре е да се посочи, че получената стойност е вярна за междинен етаж от многоетажна рамка. При едноетажна (например промишлена) сграда или при последен етаж е възможно капацитивният момент в горния край на колоната да е по-малък или нула (поради ставна връзка със сглобяема греда, или поради намаляване/незакотвяне на всички надлъжни пръти). В този случай би трябвало да се получи по-малка капацитивна срязваща сила в основата.


  Добре е програмата да има на изход стойността на нормализираната осова сила при отделните комбинации, за да може да се направи проверката за "обърнато махало", не че е много сложна...
  Неделчо Ганчовски:

  Да, точно така се определя капацитивната сила. Това всъщност е описано в ръководството. Програмата прави проверка за нормализираната осова сила, но тя е като част от проверките за конструктивните изисквания. Както и при останалите проверки, изкарва съобщение само когато не излиза.

  Неделчо Ганчовски:

  Стойностите на нормализираните осови сили се виждат обаче в PSCAD едновременно за всички колони. Може да се ползва и записката за CalcPad http://www.proektsoft-bg.com/forum/viewtopic.php?f=60&t=73

  Евгения Кърджиева:

  Направи ми впечатление, че в примера за оразмеряване на ядрото, при второто товарно състояние в проверката под самото сечение излиза надпис, че "проверките не са удовлетворени". Едновременно с това в интеракционните диаграми всичко изглежда наред.

  Неделчо Ганчовски:

  Това е от сравниението на N силите. Положението на нулевата линия се определя по итерационен път от условието за равновесие на вътрешните сили. Грешката при изравняването на N силите е 0.01%. Получила се е разлика по-голяма от допуските, които се използват при проверката. Явно трябва да се увеличат още допуските. Игнорирайте го.

  Евгения Кърджиева:

  Много благодаря.

 • Как ?

  инж. Светозар Пиндиков:

  Имам обикновенна двуетажна сграда решена с рамки . Когато съм въвеждал колоните съм използвал 2 различни вида сечения с едни и същи размери - напр. 25/50 и 50/25 . Знам че PSCAD има опция да завърта сечението на 90 градуса , но не съм я ползвал . Въпроса ми е следния : след изчисляването на сградата и след динамичният анализ пристъпвам към оразмеряване на колоните по етажно . Знам че PMM Expert обръща моментите от PSCAD , но искам да питам друго , а именно : Ако съм въвел колоната например вертикална 50/25 , то при оразмеряването в PMM Expert също ми зарежда сечение 50/25 но обърнато с дългата страна по хоризонталната ос . Та трябва ли ръчно да въведа сечение в PMM Expert ориентирано както в PSCAD и така да оразмеря колоната , или да използвам сечението което се е заредило в PMM , но с обърната ориентация ?

  Неделчо Ганчовски:

  Не трябва да се обръщат сеченията. PMM Expert и Column Expert завъртат сечението така, както ще бъде удобно за изчертаване и отпечатване, но едновременно с това завъртат и усилията, така че на практика няма промяна в резултатите от оразмеряването.

 • Как да представя разрезни усилия по етажи?

  Ростислав Василев:

  Възможно ли е генериране на файл с разрезни усилия в колони и шайби от отделните комбинации по етажи?

  Неделчо Ганчовски:

  Не и текстов файл. Може да се извадят схеми с "Разрезни усилия във ВНК".

  Ростислав Василев:

  Благодаря ви! Просто ТК-то ми поиска усилията по колони и се зачудих как да ги представя, че е доста голяма плочата и графичната записка е нечетима.

  Неделчо Ганчовски:

  Ако са само осови сили, може да се извади таблицата от Column Expert.

 • На какво може да се дължи

  Ростислав Василев:

  При оразмеряването на колоните ми направи впечатление, че има някакво разминаване на усилията, които виждам от менюто разрезни усилия във ВНК и тези които PMM Expert извлича от модела/ доста по-малки са в PMM/. Като пусна Column Expert ми извлича същите резултати, които виждам от менюто разрезни усилия във ВНК. От къде може да идва това разминаване?

  Ростислав Василев:

  Оказва се, че ми извлича само усилията от сеизмичните комбинации и не ми показва основната изчислителна. Как да поправя нещата?

  Ростислав Василев:

  Грешката е разкрита. Понеже си правя два модела - един за плочи и един за шайби и колони, във втория изчислителната комбинация незнайно как е станала SLS и затова при оразмеряване на колоните не ми е извличало тези усилия. Извинявам се за повдигнатата дискусия :)