Изчисляване и оразмеряване на непрекъсната греда с Beam Expert

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Къде се получават стойностите на огъващите моменти над колоните?
В ръбовете на колоните.
В осите на колоните.
 
Как се отчита най-неблагоприятното разположение на експлоатационното натоварване в Beam Expert?
Въвеждаме натоварването на всички полета в едно състояние и програмата го отчита автоматично.
Въвеждаме отделните схеми на натоварване шахматно в отделни състояния и накрая правим обвивка.

Въпроси и отговори

 • Защо при прехвърляне на греда от PSCAD към Beam Expert, тя винаги е запъната при наличие на шайба?

  Георги Борисов:

  Въпреки че е въведена става в гредата преди шайбата, в Beam Expert тя винаги се появява като запъната при шайбата. Кое следва да се спазва, когато гредата не е част от рамка?

  Неделчо Ганчовски:

  PSCAD и Beam Expert са отделни програми, които правят връзка помежду им, но няма точно съвпадение в начина на работа и входните данни. В Beam Expert няма стави в краищата на елементите и затова ставите от PSCAD не се прехвърлят по принцип в Beam Expert. За вертикални товари, аз бих сметнал всичко запънато, защото е с по-висока степен на статическа неопределимост и оттам конструкцията има повече резерв. Ако имаме по-специални случаи може след прехвърлянето на гредата да направим допълнителни промени в Beam Expert.

  инж.НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ:

  Здравейте. Когато имаме окачени (второстепенни) греди в програмата Beam Expert ги въвеждаме като концентрирана сила и тя винаги ли оразмерява само с допълнителни стремена изследвайки зоната на концентрираната сила? Прав ли съм или нещо някъде пропущам? Например използването на кобилици?

  Неделчо Ганчовски:

  Beam Expert не оразмерява за местното действие на силата. Кобилиците трябва да се оразмерят допълнително и да се изчертаят с плъгина. Съответно, там няма разлика, дали товарът е окачен или приложен върху горен пояс. Иначе, трябва вместо просто една сила, да се задава и "второстепенна греда", "насадена колона" или др. и съответни размери и позиция по височина.

 • Как да постъпя? 

  инж.НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ:

  Когато имаме окачени (второстепенни) греди в програмата Beam Expert ги въвеждаме като концентрирана сила и тя винаги ли оразмерява само с допълнителни стремена изследвайки зоната на концентрираната сила? Прав ли съм или нещо някъде пропущам? Например използването на кобилици?

  Неделчо Ганчовски:

  Beam Expert не оразмерява за местния ефект от реакцията от второстепенните греди. Това би изисквало и въвеждането на допълнителна информация освен концентрираната сила. Може допълнително да се оразмерят и добавят кобилици.

 • Може ли BEAM EXPERT да смята греди с променливо сечение (в един отвор)? Ако да как се моделира сечението? 

  инж.НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ:

  Може ли BEAM EXPERT да смята греди с променливо сечение (в един отвор)? Ако да как се моделира сечението?

  Неделчо Ганчовски:

  Ако има смяна на сечението по средата на полето, може да се въведе като две полета, а типа на опората да се въведе "C", като конзола. Лошото е, че при опората ще прекъсне армировката, но може да се коригира в AutoCAD.

  Ако става въпрос за сечение с височина, изменяща се по линеен или друг закон, това не може да се направи точно така. Най-много да се раздели на стъпаловидни участъци.

  инж.НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ:

  БЛАГОДАРЯ. И АЗ МИСЛЕХ ЗА ТАКЪВ НАЧИН И ВИЕ ПОТВЪРДИХТЕ РЕШЕНИЕТО МИ!

 • Може ли да включите и оразмеряване на усукване при гредите?

  Евгения Кърджиева:

  Обмисляте ли да включите и оразмеряване на усукване при оразмеряване на гредите при следващата версия?

  Неделчо Ганчовски:

  Засега не. Поне не и в Beam Expert. Оразмеряване на усукване има в RC Expert. Там може да се оразмери и да се добави получената армировка. Стремената разбира се трябва да се начертаят като двойно затворени.

  Има много неща, които могат да се добавят. Ссвен за усукване има много други предложения: наклонени греди с осова сила (на покрива), греди с чупки, криволинейни, с променливо сечение и др. Но това са и по-редки и особени случаи. Програмата започна да става доста сложна дори и за масовия случай, особено по Еврокод. Това, което я прави удобна и привлекателна е именно простотата и бързината на работа, която ще се загуби за сметка на усложняването, ако бъдат обхванати всички случаи.