Изчертаване и надписване на пръти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как се определят необходимите бройки при надписване на пръти в плоча?
Определят се автоматично при посочване на стъпка и зона на полагане.
Изчисляват се предварително и се въвеждат ръчно.

Въпроси и отговори

 • Как може да се премахне линията обозначаваща зоната на полагане, когато вече е изчертана заедно с пръта?

  Георги Борисов:

  Как може да се премахне Линията обозначаваща зоната на полагане, когато вече е изчертана заедно с пръта? Благодаря за отговора!

  Неделчо Ганчовски:

  Разгрупирайте обектите с последното бутонче от лентата за армировки или с Ctrl+Shift+A. Маркирайте линията и я изтрийте. След това, отново може да групирате обектите.

  Georgi:

  изключваш групите от бутона и можеш да я изтриеш-маркираш зоната и del

  Неделчо Ганчовски:

  Между другото се сещам един трик, който правя при гредовите плочи. Може да се направи така, че зоните да останат на чертежа и да се използват за да се управляват бройките, но да не излизат при печат. Това става, ако се маркират всички зони с Quick select или Select Similar и се преместят в друг слой. Може да се използва свойството, че всички зони имат дименсионен стил Zone. След това, слоят може да се загаси при нужда или да се забрани плотирането му.

  Georgi:

  Възможно ли е зоната да се изчертава в отделен предварително зададен слой, а не в текущия? 

  Неделчо Ганчовски:

  Зоните по подразбиране отиват в слоя за текст ("TEXT"). Името може да се смени от настройките на плъгин-а. Там отиват и останалите надписи.

  Georgi:

  Зоната и дължината и наистина отиват в "TEXT". Но кръгчето за връзка на обекта с зоната отива в текущия слой (който може и да е друг). Въпроса ми е може ли да се отделят надписите на зоните от тези на армировките в самостоятелен слой? С цел по-лесно изключване.

  Неделчо Ганчовски:

  Не, това трябва да се направи по начина, описан по-горе.

  Stoyanka Cholakova:

  При изчертаване на пръти надписите за дължини са отдалечени от пръта и трябва с манипулаторите да се преместват-как да се оправи и да се "залепят" за пръта?

  Неделчо Ганчовски:

  Надписите са обикновени размерни линии, на които линиите са махнати и са оставени само текстовете. Всички те са в стил за оразмеряване "Zone". Той се създава като копие на текущия стил за оразмеряване в чертежа. За да се промени начина, по който изглеждат размерите, най-добре е да се промени стила централизирано.

  Това става като се напише командата DDIM и се избере стила "Zone".След това натиснете "Modify". Това, което трябва да се провери е на "Text" - "Offset from dimline", да не е зададено прекалено голямо разстояние. След това трябва да се отиде на "Fit" и да се избере "Always keep text between ext lines" и "Over the dimension line without a leader". Така изглежда най-добре.

  За да не се правят тези настройки всеки път е добре да се направят в един празен файл, който да се запише като шаблон (*.dwt). Всеки път, когато се започва нов чертеж, се отваря от шаблона и всички необходими настройки са вътре. Включително, могат да се настроят слоеве, цветове, типове линии, шрифтове, дебелини и др.

  Stoyanka Cholakova:

  Много благодаря! Справих се. И шаблона е с настройки и още ще усъвършенствам. Само от време на време AUTOCAD издава съобщение за грешка "214741811 Automation error.Catastropfic failure"и трябва да затворя и отново да влизам в чертежа. На какво се дължи?

  Неделчо Ганчовски:

  Не съм много сигурен. Това е грешка, която се генерира на по-дълбоко ниво в самия AutoCAD. Програмата не работи добре на 64 битови версии от 2010 до 2014. По-стари или по-нови няма проблем. Това се дължи на проблеми в самият Аутокад или по-скоро на програмните му интерфейси.

 • Защо при посочване на точка на въвеждане на арм. прът, в режим на preview той е с по-голям размер?

  Георги Борисов:
  На посоченият пример, за илюстрация, съм начертал един прът, след което непосредствено въвеждам втори със същите размери.
  Първоначално в предварителен изглед пръта е доста по-дълъг. След натискане на точка на въвеждане, пръта автоматично приема размерите и надписите както на долния. Благодаря за отговора!

  Неделчо Ганчовски:

  Това може би го прави самият AutoCAD. Проверете дали няма заложени някакви постоянни мащаби за вмъкване на блокове. Това може да се види с командата INSERT. Или другия вариянт е да е от мерните единици или някакви анотативни мащаби.

 • Може ли да се променят дебелините на линиите на армировъчните пръти?

  Димитър Максимов Сандулов:

  Може ли да се променят дебелините на линиите на армировъчните пръти, тъй като на чертежа и на "plot previw" са изобразени с дебелина по подразбиране (тънки линии)? Ако искам да се изобразят с по-голяма дебелина може ли това да стане? Ако пробвам да сменя деблината на линията на слой " BARS" , на чертежа, както и на "plot preview" отново са с дебелина по подразбиране

  Неделчо Ганчовски:

  При изчертаването на армировъчните пръти, plug-in-a ги добавя с реалната им дебелина, която съответства на диаметъра на пръта. В зависимост от мащаба при разпечатване може да изглежда по-дебела или по-тънка. Не е непременно само тънка. Това дава добър визуален контрол по време на чертане. Ако например сбъркаме диаметъра и зададем 40, вместо 20, това веднага ще се види на екрана.

  Дебелината е въведена като дебелина на полилинията. Тук вече има една особеност на самия AutoCAD. Ако дадена полилиния е с дебелина (global width), тя се използва при разпечатване, като дебелините зададени за плотиране (lineweight) не важат. Дебелината се мащабира заедно с останалите размери.

  Може да направим следното, непосредствено преди печатане:
  1. Разгрупираме обектите от последното бутонче от лентата на плъгина.
  2. Маркираме всички полилинии от слой Bars. Това може да стане с някои от бързите команди на AutoCAD като Quick Select или Select Similar
  3. Натискаме Ctrl + 1 за да излезе кутийката със свойствата и
  a) задаваме директно нова дебелина (global width), например "2" или
  б) задаваме “0“ на полилините, след което си настройваме дебелини за плотиране.
  Промяната на дебелините на полилините по никкъв начин не влияе на данните на програмата. Тя не ги ползва никъде.

  Stoyanka Cholakova:

  Да, изпробвах го и работи.

 • Какви настройки да направя в AutoCAD 2014

  Сергей:

  При изчертаване на прът с опция "копирай", цъквам къде да се премести пръта и се случва следното: изключват се групите и армировъчния прът с надписите се изчертава в оригиналната позиция - не се измества на новата позиция. След активиране на бутона "настройки", групите се възстановяват и мога да преместя пръта с надписа при което вече се вижда че на оригиналното място има копиран прът. Необходима ли е някаква специална настройка за AutoCAD 2014 за да не се случва това?

  Също така за да преместя позицията на надписа това може да стане само със стреч - не се появяват тези точки за прихващане с които местите надписа вие.

  Неделчо Ганчовски:

  Напиши GROUPDISPLAYMODE и въведи 0

  Сергей:

  Благодаря много, свърши работа и за двата проблема.