Онлайн курс 
"Строителни конструкции по Еврокод "

Научете се да проектирате строителните конструкции по Еврокод

Вземи този курс
 

 

 

ПО МОЛБА НА АВТОРА,
КУРСЪТ ВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ  
СЪСТОИ

 

 

НОВИ ЗАПИСВАНИЯ ЗА КУРСА НЯМА ДА ИМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готови ли сте за Еврокод?

В проектирането на конструкции се осъществява голяма промяна. Промяна, която може да остави хиляди инженери без работа.

Еврокод вече е в сила, като за някои проекти е задължителен, за други все още не е, но посоката е ясна. Трябва да познаваме Еврокод, ако сме инженери-конструктори.

Моето име е Иван Цукев и като инженер-конструктор за мен новите норми са предизвикателство. 

Не съм учил Еврокод в университета, повечето ми колеги не го познават, практиката в България е малко, а от мен вече все повече се изисква да издавам проекти по Еврокод.

Оказва се, че не съм сам и според една статистика само 30% от инженерите-конструктори са проектирали по Еврокод.

Честно казано понякога се чудя... къде намериха цели 30%? 

Все пак, Еврокод за проектиране на строителни конструкции не е една книжка, която можеш да прочетеш за седмица и да го научиш.

Ако вземем самите норми и сложим всичките, които се отнасят към проектирането на строителни конструкции една върху друга на земята, височината им ще е над 1 метър...

И понеже това явно е малко за ученолюбивите инженери, са ни приготвили и безброй допълнителни учебници и помагала, които би трябвало да разясняват тези норми.

Трудността, която аз срещам е, че повечето от тези помагала са строго теоритични, поне по моя преценка. Ако искам да извадя нещо за практиката, обикновено е свързано с много четене и ровене, дори за дребна задачка.

Много време търсих удобно обучение за Еврокод

Исках да намеря обучение, което да показва практичеки как седят нещата.

Да видя основните аспекти, да се запозная със стоманата, но да се фокусира върху стоманобетон, с който най-често работя.

Да познавам и другите сфери, но да набляга на проектирането на сгради.

Тогава срещнах Неделчо Ганчовски

Всъщност, първата ми среща с Неделчо Ганчовски беше още като студент. Бях на курс по Stadyps при проф. Карамански, а те двамата заедно тогава разработваха софтуера.

От тогава са минали сигурно 15 години, Stadyps вече не се разработва, но Неделчо Ганчовски беше работил през всичкото това време върху създаване на модерен софтуер за анализ и проектиране на строителни конструкции с фокус към българските проектанти.

Той е двигателя на фирмата Проектсофт, която разработва PSCAD и DesignExpert за българския пазар. 

Комбинацията от практически опит по създаване на софтуер за конструктори и познанията му по Еврокод са нещо, което съм срещал само в него.

Той не просто познава Еврокод, той създава софтуер за проектиране по Еврокод!

Затова не се поколебах да поканя Неделчо Ганчовски да създаде за АУЛА:

Курс за проектиране на строителни конструкции по Еврокод с
PSCAD и Design Expert

Този курс ще посочи практическото приложение на Еврокод.

Исках да има пълен пример, затова програмата на курса е базирана около сграда - проектиране от архитекурната подложка до конструктивните чертежи.

Тази сграда ще бъде моделирана в 3D, ще бъде изчислена, оразмерена и ще бъдат изчертани всички важни елементи. Ще се разгледа и работата със стомана. Всичко това ще бъде по Еврокод с допълнителни уроци за самия Еврокод.

Има няколко важни неща за обучението.

За да е максимално практически насочен, този курс трябва да се показва върху софтуер. Няма да бъде само презентация със слайдове и теория на Еврокод.

Избрали сме PSCAD и Design Expert за уроците. Ако нямате софтуера, ще получите пробна версия и ще може да правите упражненията на нея.

Софтуер, който проектира по Еврокод има доста, но това, което на мен ми хареса в PSCAD и DesignExpert е, че:

 • Взета е предвид практиката в България;
 • Моделирането и оразмеряването е по Еврокод, но подредено максимално близко до нашия начин на мислене;
 • Чертежите изглеждат така, както ние сме свикнали и както проверяващите инстанции са свикнали;
 • Практически насочен е и от една страна имаме гъвкавост в инженерните решения, от друга получаваме максимално бързо и без излишна хамалогия конструктивните чертежи и количествени сметки;
 • Много по-достъпна цена от повечето подобни софтуери;
 • И не на последно място - слушам препоръки от уважавани от мен колеги, които вече работят със софтуера.

Принципите, които се показват, са валидни за повечето конструктивни програми, но трябва да ви предупредим, че ако използвате друг конструктивен софтуер, ще има големи разлики между възможностите и външния вид на различния софтуер.

И ако не използвате PSCAD, но искате да научите Еврокод?

Считаме, че представянето на Еврокод, оразмеряването и конструирането ще са ви отполза дори да не използвате PSCAD и Design Expert, но за този курс горещо препоръчваме да ползвате безплатна пробна версия на софтуера, с който се показват уроците. 

Цели на Еврокод:

Еврокодовете не са само нещо досадно, което трябва ни разбутват спокойствието и ни принуждават да научим.

Има сериозни цели, които дават и конкурентни предимства на проектантите, познаващи Еврокод:

 • Единна система за оценка на съответствието на строежите - директива 89/106/ЕЕС;
 • Единна база за договаряне в областта на проектирането и строителството;
 • Хармонизирани технически стандарти за сертифициране на строителни продукти;
 • Премахване на техническите бариери пред строителната индустрия;
 • Създаване на единен европейски пазар в областта на проектирането и строителството;
 • Мобилност на стоки, услуги и инженерни специалисти;
 • Повишаване на конкурентоспособността;

Съдържание и структура на системата Еврокод:

 1. БДС EN 1990 Еврокод 0 "Основи на проектирането на строителни конструкции";
 2. БДС EN 1991 Еврокод 1 "Въздействия върху конструкциите";
 3. БДС EN 1992 Еврокод 2 "Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции";
 4. БДС EN 1993 Еврокод 3 "Проектиране на стоманени конструкции";
 5. БДС EN 1994 Еврокод 4 "Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции";
 6. БДС EN 1995 Еврокод 5 "Проектиране на дървени конструкции";
 7. БДС EN 1996 Еврокод 6 "Проектиране на зидани конструкции";
 8. БДС EN 1997 Еврокод 7 "Геотехническо проектиране";
 9. БДС EN 1998 Еврокод 8 "Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия";
 10. БДС EN 1999 Еврокод 9 "Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави";
Всяка част си има съответните национални приложения. Те посочват параметри , индивидуални за всяка една държава.

Предимства на системата Еврокодове:

 • Отразява най-новите постижения в областта и опита на водещитте технологични нации в Европа;
 • По-висока сигурност на строителните конструкции, използване на по-качествени материали;
 • Въвеждане на модерни концепции в проектирането, като капацитивно проектиране, изчисляване с прътови модели и др.;
 • Включва редица въпроси, липсващи в старите български норми. Например за оразмеряване на възли в стоманени конструкции и др.;

Недостатъци на системата Еврокодове:

 • Огромен обем информация + национални приложения;
 • Необходимост от ползване на допълнителна литература, ръководства, софтуерни продукти;
 • В някои случаи изискванията на Еврокод са прекалено тежки;
 • Увеличава се стойността на проектирането и на строителната конструкция;
 • Голям брой грешки и несъответствия в текстовете, сложна и неясна структура;
 • Проблеми с прилагането при реконструкции, смяна на предназначение и усилване на съществуващи сгради и съоръжения;
 • Необходимост проектантите да се върнат в класните стаи за научаването им.

Новости и предизвикателства:

 • Рано или късно предстои окончателно отменяне на старите норми;
 • Възможност за работа по обществени поръчки;
 • Възможност за работа в чуждестранни фирми;
 • По-голям шанс за реализация на младите инженери;
 • Възможност за ползване на съвременни софтуерни продукти и повишаване на качеството;
 • При добро познаване на Еврокод, може да постигнем сигурно и икономично решение;

Кои са проблемите, които видяхме и решаването им стана цел на курса:

Основната цел е практическо решаване на много проблеми в проектирането.
 
1. Внедряване в Еврокод:
 
 • огромнен обем информация;
 • повишените изисквания към конструкцията;
 • нови концепции в проектирането;
 • сложни теоретични постановки и процедури;
 • необходимост от ползване ва софтуер;
 
Около 30% от българските проектанти са запознати и ползват Еврокод.
Също толкова никога не са работили и почти не познават Еврокод.
Това може да е проблем, но и възможност за хората, които желаят да инвестират в научаването на Еврокод.
 
2. Ефективност на работа:
 
 • Кофражните планове се чертаят в 2D в AutoCAD;
 • Под 5% от българските проектанти ползват 3D/BIM софтуер;
 • Над 50% изваждат ръчно количествени сметки или наемат хора;
 • Повечето проектанти (над 80%) ползват 3D софтуер за анализ;
 • Над 50% от конструктурите чертаят и надписват армировки с "чист" AutoCAD;
 • Едва 30% дават фигурни спецификации към чертежите;
 
3. Качество на проекта:
 
 • Увеличават се сроковете за проектиране;
 • Получават се грешки в проектите:
 • Несъответствия с модела;
 • Надписи на сечения и размери;
 • Бройки и дължини на армировки и спецификации;
 • Трудно се отразяват промени;
 
4. Проблеми с наличния софтуер:
 
 • Старите български програми не отговарят на съвременните норми и Еврокод;
 • Цените на новите софтуерни продукти са високи за българския проектант;
 • 3D/BIM програмите имат високи изисквания към хардуера;
 • Програмите са с богати възможности, но трудни за усвояване;
 • Обикновено се използват различни програми за отделните етапина проектиране;

Ако вие имате поне част от тези трудности,
този курс е направен за вас!

Как се проектират строителните конструкции по Еврокод с
PSCAD и Design Expert?

Използва се цялостно all-in-one решение
 
 • PSCAD - софтуер за цялостно проектиране на строителни конструкции. 
 • Всичко започва на базата на архитектурна подложка. На базата на тази подложка се изгражда 3D модел на конструкцията чрез провеждане на отделни конструктивни елементи.
 • От готовия 3D модел може автоматично да генерирате кофражни планове и разрези на конструкцията. Може автоматично да получите и пълна количествена сметка за обекта.
 • От същия 3D модел може да генерирате изчислителни модели и мрежи от крайни елементи. Също да извършите статико-динамичен анализ и оразмеряване на конструкцията.
 • От 3D модела също е предвидена директна връзка с модулите на Design Expert. С тяхна помощ можете да извършите първо прецизно оразмеряване на конструкцията. Блогодарание на вградените числени алгоритми може да изчислявате елементи с произволни форми на напречното сечение. Непосредствено след оразмеряването на елемента с натискането на един бутон можете да генерирате автоматично чертежи, които после да прехвърлите в AutoCAD. 

Защо тези програми?

Основни предимства на PSCAD и Design Expert:
 
 • Всичко започва от единен 3D модел, което намалява риска от грешки;
 • Автоматично генериране на планове, разрези и изгледи, което пести време;
 • Генериране на мрежи КЕ, изчислителни записки, количествени сметки и спецификации;
 • Прости, надеждни и консервативни изчислителн модели;
 • Вградени Еврокодове с българските национални приложения и на български език;
 • Оразмеряване на елементи с произволни сечения чрез числени методи;
 • Подробни ръководства с референции към Еврокод, теория, формули и решени примери;
 • Бързи, леки и компактни с минимални изисквания към хардуера;
 • Достъпни цени;

Ползи от курса:

 • Курсът се провежда директно от разработчиците на програмите;
 • Дава основни познания по Еврокод за проектиране на често срещани видове конструкции;
 • Информацията е събрана в компактен вид, с отчитане на националните приложения;
 • В процеса на работа ще бъдат разгледани и решени конкретни примери;
 • Дава връзка между: теория - стандарти - софтуер - проект (краен продукт);
 • Ще са научите как да автоматизирате редица задачи и ще намалите времето за проектиране;
 • След курса - ще можете да проектирате стандартна жилищна сграда и стоманено хале по Еврокод;

Какво ще научите за Еврокод?

 • Конструктивни изисквания относно избор на материали и напречни сечения, композиране на кофражния план;
 • Натоварвания и въздействия върху сгради (постоянни, експлотационни, вятър, сняг) и съчетания;
 • Изисквания към статико-динамическия анализ на строителните конструкции;
 • Оразмеряване на греди, корони, шайби за осова сила с огъващи моменти и напречна сила;
 • Оразмеряване на плочи за огъващи моменти и продънване;
 • Изисквания на Еврокод 8 за проектиране на конструкции в сеизмични райони;
 • Капацитивно оразмеряване на сеизмични елементи;
 • Изисквания за конструиране и изчертаване на армировката - например бетонни покрития, радиуси на огъване, снаждане, закотвяне, минимални и максимални диаметли и разстояния, коефициенти за армиране, оформяне на армировката в критичните зони;

Какво ще научите за PSCAD и Design Expert?

Практически умения, които спестяват време и увеличават качеството на проектиране:

 • Изграждане на 3D модел на конструкцията от параметрични елементи с PSCAD;
 • Чертане на кофражни планове, разрези и изгледи;
 • Генериране на мрежи КЕ и анализ на етажни и фундаментни плочи;
 • Сеизмично изследване на сграда с 3D модел и получаване на всички проверки по Еврокод 8;
 • Оразмеряване и изчертаване на греди, колони, шайби, стълби, фундаменти и други с Design Expert;
 • Изчертаване на армировки с Plug-in за AutoCAD/ZWCAD;
 • Генериране на количествени сметки и фигурни спецификации;
 • Изчисляване и изчертаване на стандартно стоманено хале;

Начин на провеждане на обучението:

Не смятаме да променяме това, което работи. Курсовете, които проведохме досега, бяха онлайн и както може да се види от мненията, тази форма на обучение е много по-удобна от класическите курсове. Получихме дори много писма, в които ни писаха, че едва ли някога ще посетят курсове от "стария тип".

Преподавателите в АУЛА са практици, които си изкарват хляба, докато работят и времето им е ангажирано с това. Изисква се доста добра организация и планиране, за да може преподавателят да отдели време за обучението и да е на разположение за отговаряне на въпросите от курсистите, както е организирано за това издание на курса.

Ще можем да приемем само ограничен брой хора, защото преподавателят иска да отделя достатъчно време на въпросите и отговорите, така че обучението да е максимално полезно за всеки. Към момента, в който пишем това във форума на АУЛА има над 4,000 допълнителни въпроси и отговори. Оказа се доста полезно хората да задават въпроси, но още по-удобно е да гледаш отговорите на чужди въпроси, които някой друг се е сетил да задaде вместо теб. Това обаче е доста времеангажиращо, дори да се приеме, че са необходими само 5 мин. за отговор на един въпрос.

Курсът се провежда като модерно онлайн обучение. Ще получите парола за онлайн платформата за обучение aula.bg. Ако вече сте ползвали aula.bg и имате парола, новият курс ще се появи на началната ви страница. Ще има осем модула, които ще се учат по един модул на седмица, съответно продължителността е 8 седмици или два месеца. Всеки модул съдържа множество видео уроци, като в зависимост от урока под видеото може да има файл за сваляне. Издава се и удостоверение за завършен курс. Под всяко видео ще има секция за въпроси и отговори, чрез които ще разширяваме темата. Там може да се задават въпроси и да се гледат отговори на въпроси, които другите са се сетили да зададат.

Кои са предимствата на онлайн обученията в АУЛА?

Онлайн обучението е категорично най-ефективният метод за обучение по софтуер в днешно време и сме го избрали поради множеството предимства като:

 • Не сте фиксирани във времето. Може да изкарате курса в работно време, извънработно време, вечер, уикенда - когато ви е удобно.
 • Не сте фиксирани като местоположение. Това е голямо предимство за по-заетите хора, както и тези извън големите градове, в които има курсове, защото избягват всичките допълнителни разходи по нощувки и пътуване.
 • Възможност за многократно "връщане" и повтаряне на видео уроците. Ако сте посещавали курс по каквото и да е било, няма начин да не ви се е случвало преподавателят да каже нещо бързо, вие да го изпуснете и след това да загубите нишката със следващото, което се преподава. Тук липсва този проблем.
 • Може да повтаряте уроците, когато срещнете реален проблем в практиката. Например: точно като взимате даден модула може това да не ви е на дневен ред, но следващият път като правите проект (дори след 2-3 месеца) и искате да направите показаното в курса, можете да си прегледате видео уроците на тази тема, за да си ги припомните набързо.
 • Получавате отговори от лектора. Парадоксално е, че някои хора се притесняват, че при онлайн обучение имат по-малък контакт с лектора и не могат да задават въпроси. Реално е точно обратното. Онлайн формата е много по-удобна точно за въпроси и отговори. За разлика от класическите курсове, тук може да задавате въпроси по всяко време - по време на гледане на уроците, след изглеждането им, по време на повторение след, например, два месеца или при срещане на проблем в практиката. Такова ниво на комуникация е на практика невъзможно при остарелите курсове в зала.
 • Работите в група, но сами определяте вашето темпо. Вие сами определяте дали да минете през уроците по-бързо, ако материята в даден урок ви е позната или пък да повторите урок, за да затвърдите знанията си. Дори и най-добрият преподавател на света е принуден да прави компромисно "средно темпо" при класическите курсове. То се оказва от една страна прекалено бавно за по-бързите и загубват интерес, от друга страна прекалено бързо за по-бавните, които загубват нишката още в началото. Изследвания са доказали, че това е критичен проблем в образованието, който при онлайн обучението просто липсва, защото вие сами определяте темпото, но все пак сте в група, с която можете да комуникирате и обменяте опит.
 • Не просто видео уроци, а система за обучение с упражнения и Аула МиниПроекти®. Ние в Аула сме разработили иновативна структура на курсовете, която включва не само добре систематизирани видео уроци, но и практически упражнения, тестове и МиниПроекти, които увеличават ефекта от обучението и удвояват количеството запомнен материал.

За този курс не е необходимо да имате последната версия на софтуера. Основните принципите работят на всички версии. Естествено в по-новите версии има повече инструменти и там където има разлики във версиите ще обясняваме това. 

Мнения за начина на провеждане на курсовете в АУЛА:

"Здравейте! Онлайн обучението е страхотно, толкова е удобно,че нямам думи! Аз съм начинаеща и съм впечетлена от достъпния начин, по който представяте нещата!" 
Ваня Г.
"За мен лично онлайн обучението и още повече на български език е много удобно. Научих нови неща и трикове. Качеството на уроците е отлично."
Дончо Д.
"Поздравления за това което правите! Просто нямате слабо място. Онлайн формата на курса е изключително удобна, дава ти възможност да повтаряш нещата отново и отново по всяко време."
Лазар Д.

Програма на курса

Курсът включва над 100 теми, разделени в 9 модула, които се взимат за 9 седмици.

3
СЕДМИЦА

Анализ на 3D модел и фундаментна конструкция с PSCAD 

Мнения от потребители на АУЛА:

Ето само няколко мнения, които получихме от нашите потребители за курсовете в Аула. При запитване, можем да ви изпратим PDF с над 800 подобни мнения.

"Най-добрите курсове! Гледам и се уча със страшен кеф! "
Любомир Ж.
"Благодаря на всички професионалисти в Аула, които отделят от безценното си време за да утолят жаждата ни за знания."
Илияна 
"Независимо от дългогодишният си опит смятам всеки урок за полезен за мен, рядко има урок в които да не науча нещо ново. Моите знания се подреждат и често си казвам, защо не съм открил това и аз!"
Иван И.
"Благодаря ви за възможността бързо и лесно да усвоя материя, която винаги съм считала за изключително трудна! Уроците са поднесени по интересен и  достъпен за разбиране начин."
Петя С.
"Не можеш ли да обясниш нещо на баба си, значи не си го разбрал добре" ... Всяка баба би Ви разбрала! Браво!"
Борислав П.

Често задавани въпроси 

Има въпроси, които получаваме доста често и поради тази причина бихме искали да ги адресираме.

Въпрос: Курсът изглежда чудесно, но съм много зает в момента. Колко време ще ми отнема?
Отговор: Човек винаги е зает. Ако чакаме да се освободим, за да имаме време да инвестираме в нашите умения, то това едва ли някога ще се случи. Но! Имаме добра новина. АУЛА е платформа за обучения, специално проектирана за заети и работещи хора (почти всички, преминали курсовете, са такива). Затова правим обучението онлайн - може да се гледат уроците, когато имате свободно време и откъдето пожелаете - вкъщи, работата, на път. Отделно, ако нещо изникне, даваме 6 месеца за гледане на уроците. Дори при темпо от по 2-3 часа седмично, ще можете комфортно да научите всичко от курса.
Въпрос: Аз не съм в София, има ли начин да взема курса?
Отговор: Курсът се провежда онлайн, тоест, това което трябва, за да се включиш, е компютър с Интернет достъп. Точно на хора, които не са в София, изключително много им допаднаха предишните курсове, понеже така си спестяват разходите по път и престой в друг град, които биха имали при класически курс.
Въпрос: Подходящ ли е курсът за начинаещи? 
Отговор: Курсът започва от самото начало и не изисква предишен опит с PSCAD & Design Expert. След това постепенно се навлиза в тънкости и трикове. Това би било летящ старт за всеки, който иска да  научи PSCAD и Design Expert, но и добър преговор и научаване на някои тънкости за тези, които вече работят с програмата. Напредналите ще могат да запълнят и някои "дупки" в своите знания, които им пречат да работят ефективно, както и да добавят няколко нови трика към работата си.
Въпрос: Издава ли се сертификат за курса?
Отговор: Да, след кратка анкета с въпроси, която има за цел да провери дали са гледани уроците, се издава сертификат за завършено обучение.
Въпрос: Таксата за курса включва ли лиценз за софтуера?
Отговор: Не, софтуерът се закупува отделно, ако го нямате. За курса ще ви предоставим безплатна пробна версия.
Въпрос: Ще мога ли да гледам уроците след като свърши курсът?
Отговор: Курсът е два месеца, след което има допълнителни 4 месеца време за допълнителни преглеждания на уроците колкото пъти е необходимо, както и задаване на въпроси. Това не се предлага от никой друг курс, където обикновено имаш един шанс да видиш урока, "който каквото разбрал",и "да се оправя самостоятелно". В "стария" тип курсове няма възможност да накараш преподавателя да ти изнесе урока 2-3 пъти, докато го разбереш, камо ли 4 месеца по-късно да зададеш въпрос. Практиката досега показва, че 6 месеца са абсолютно достатъчни, но въпреки това ще има и варианти за удължаване на този срок.
Въпрос: Аз отивам в отпуска/командировка, но искам да се запиша. Ще има ли проблем с достъпа?
Отговор: Точно с тази цел, вместо да правим само два месеца достъп до курса, той е направен 2 + 4 месеца (тоест цели 6 месеца). Нямате задължителни дати или часове на влизане. Може да се запишете сега и да влизате, когато ви е удобно в рамките на тези 6 месеца.

Удостоверение за завършен курс:

За всяко едно обучение от учебен център "АУЛА" се издава удостоверение за преминат курс.
Необходимо е да се попълни тест, благодарение на който се проверява дали са прегледани уроците и усвоени основните принципи, преподавани в курса. Удостоверението е в PDF формат, удобен за сваляне, принтиране или изпращане при кандидатстване за работа. 

Бонус 1: Е-книга "Ръководство за оразмеряване на Ст. Б. елементи по Еврокод"

Електронната книга "Оразмеряване на стоманобетонни елементи" съдържа следните теми:

 • Как се отчитат началните несъвършенства, случайни ексцентрицитети и ефекти от втори ред по Еврокод;
 • Кои са основните предпоставки за оразмеряване на огъване с осова сила;
 • Точните формули за изчисляване на сечение с параболично-линейна диаграма;
 • Защо при сечения с несиметрична армировка, натоварени на нецентричен натиск има безброй много решения и кое е оптималното;
 • Някои числени методи и указания за оразмеряване на сечения с произволна форма;
 • Защо при проверка на сечения с несиметрична армировка ни трябват два гранични момента - минимален и максимален;
 • Какво е интеракционна повърхнина и как да я използваме за оразмеряване на кос нецентричен натиск/опън;
 • Дадени са различни примери, разработени както с програми така и "на ръка" и са направени сравнения.
 • даден пълният алгоритъм за оразмеряване на безгредови плочи с отчитане на усукващите моменти и на черупки с отчитане и на мембранните усилия.
 • Скоро предстои да излезе и част втора за продънване на плочи и срязване на греди.

Бонус 2: Е-книга "Ръководство за конструиране и изчертаване по Еврокод"

Електронната книга "Конструиране и изчертаване" съдържа следните теми:

 • В него за извадени основните конструктивни изисквания на Еврокод за проектиране на стоманобетонни сгради в сбит и компактен вид. Отчетени са и българските национални приложения. Голяма
 • част от информацията е събрана в табличен вид и са дадени конкретни примери за различните случаи. От ръководството може да научите:
 • Как се избира класа на бетона;
 • Как се определя бетонното покритие. Как то зависи от диаметъра на армировката;
 • Какви са необходимите дължини за закотвяне и снаждане на армировката? Каква напречна армировка да се осигури в тези зони;
 • Как се определят радиусите за огъване на прътите;
 • Как да изчислим дължините на прътите за спецификацията? Защо вече не можем просто да съберем отделните прави участъци;
 • Как се прави покритие на диаграмата на необходимата армировка в греди;
 • Какво е клас на дуктилност и как да го изберем;
 • Какви са изискванията на Еврокод 8 за конструиране на греди, колони и шайби - критични зони, коефициенти на армиране, разстояния между пръти и стремена и др.

Бонус 3: Сертификат за завършен курс на английски език

В допълнение към основното удостоверение на български език, издаваме и копие на английски език.

Удостоверенията на английски език изискват допълнителна проверка, обработка и поради това се заплащат допълнително. Но само при регистрация сега, ще го получите без допълнително заплащане.

Удостоверението се изпраща по куриер за наша сметка и може да се свали директно от АУЛА в PDF формат.

Стойност: 37лв - вие получавате без допълнително заплащане.

Бонус 4: Работни файлове за сваляне

Получавате всички работни файлове към уроците напълно безплатно!

Така ще можете да се упражнявате още докато гледате урока. Получавате ценни практически знания и умения неусетно!

С помощта на работните файлове ще успеете да се "докоснете" до показаното в курса в дълбочина.

Каква е инвестицията за курса?

Колко ще ви струва, ако загубите проект, защото изискването е да бъде проектиран по Еврокод и вие не сте сигурни, че ще се справите?

Може би няколко хиляди лева...

Колко време и пари сте заплатили за вашето образование до сега?

Сигурно десетки хиляди левове...

Но всичко това може скоро да не ви върши работа, ако нямате познания по Еврокод и как работят модерните софтуери.

Вместо такси от порядъка на 600лв, което е напълно оправдано за такъв обемен курс от 9 седмици, ние в момента предлагаме записване за курса за 250лв. с удостоверение или 220лв. без удостоверение.

Тези цени са валидни само в момента и подлежат на промяна за бъдещите издания на курса.

 

Има 4 удобни начина за плащане:

 • Чрез дебитна или кредитна карта (веднага получавате парола);
 • В най-близкия банков клон или чрез интернет банкиране;
 • На една от над 2,000 каси на ИзиПей;
 • Чрез системата ePay;

След регистрация чрез синята форма по-долу, ще можете да изберете метод на плащане и ще получите инструкции за плащане.

"Цената, която съм заплатил за всички Ваши курсове, по които се обучавам в Аула, е несравнимо по-малка от това, което получавам."
Цанко Д.

Научете се да проектирате по Еврокод с PSCAD & Design Expert или ще ви върнем таксата!

Ние, от учебен център АУЛА, имаме за цел да предоставим на всеки учащ се реални умения.

Знаем, че има много курсове, които предлагат нискокачествено обучение от съмнителни преподаватели без практически опит.

Затова ние правим нещо, което никой друг учебен център в България не прави. Ще върнем парите за обучението на всеки, който прецени, че курсът не е оправдал очакванията му в рамките на 30 дена след заплащане на таксата.

Ние искаме нещата да са съвсем прости: ако не научите нещата описани по-горе, а и още много допълнителни, то ние ще ви върнем таксата за курса.

Записване за онлайн обучение по "Строителни конструкции по Еврокод":

Ето още веднъж основните параметри за курса:

 • 8 седмици подробен онлайн курс
  "Строителни конструкции по Еврокод";
 • 4 допълнителни месеца за преговор на уроците и задаване на въпроси (общо 6 месеца);
 • Получава се достъп до първите уроци веднага след плащане;
 • Получава се удостоверение за завършено обучение; 
 • 100% Гаранция за връщане на парите само с уведомление по имейл;
 • Бонус 1: Електронна книга - "Ръководство за конструиране и изчертаване по Еврокод";
 • Бонус 2: Електронна книга - "Ръководство за оразмеряване на Ст. Б. елементи по Еврокод";
 • Бонус 3: Сертификат на английски език и EuroPass приложение;
 • Бонус 4: 110 работни файла за сваляне и за упражнение по време на обучението.

В момента регистрацията за курса е затворена!

С натискане на бутона "Регистрирай ме за курса" Вие се съгласявате с общите условия на Аула.

Център за обучения АУЛА

Център за професионално обучение "АУЛА" е лицензиран център за обучение с лиценз No2013121049, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Фирмени обучения

За екипи над 5 човека предлагаме специализирани обучения за повишаване на компютърните умения на целия екип. За информация, свържете се с нас на тел:
+359 884 90 60 67

Експертът

Инж. Неделчо Ганчовски е строителен конструктор с над 15 г. стаж в проектирането на АЕЦ, ТЕЦ, промишлени, жилищни и обществени сгради. Автор е на десетки проекти в България и в страни от Европа и Африка по различни норми и стандарти, включително и Еврокод.

Понастоящем е управител на фирма "Проектсофт", където разработва софтуерни продукти. PSCAD и Design Expert се ползват от над 1000 потребители в България и чужбина, между които са и някои от най-големите проектантски и строителни фирми. Експерт е по строително проектиране по Еврокод.

 
инж. Неделчо Ганчовски е строителен конструктор с над 15 г. стаж в проектирането на АЕЦ, ТЕЦ, промишлени, жилищни и обществени сгради. Автор на десетки проекти в България и страни от Европа и Африка по различни норми и стандарти, включително и Еврокод.
 
Понастоящем е управител на фирма Проектсофт, където разработва софтуерни продукт
и за строително проектиране по ЕВрокод: PSCAD и Design Expert. Те се ползват от над 1000 потребители в България и чужбина, между които са и някои от най-големите проектантски и строителни фирми.

Контакти

В случай на въпроси или проблеми с регистрацията, моля свържете се с нас на:

 • тел. 02/987-81-76 (в работни дни от 9-18ч)
 • email maria@aula.bg
 • чрез форма за контакт
 • адрес: гр. София 1000, ул. Граф Игнатиев 7, вх.Б, ет.2, за Учебен Център "АУЛА".
 • skype:Aula.bg

100% Гаранция за връщане на парите

Всички курсове предлагани от aula.bg идват със 100% гаранция за връщане на парите.

Нашата мисия е да открием преподаватели - практици, които да предоставят само курсове, които водят до реални умения и резултати.

За това даваме за всеки един курс 100% гаранция за връщане на парите в рамките на 30 дни.

Ако по каквато и да е било причина решите, че курсът не оправдава вашите очаквания, просто ни напишете един имейл и ще ви върнем парите до последната стотинка без да задаваме въпроси.

За нас от aula.bg това е нещо, което всеки курс трябва да предлага, защото в крайна сметка ако на вас не ви свърши работа, не трябва да плащате нищо.

Независимо от дългогодишният си опит смятам всеки урок за полезен за мен, рядко има урок в които да не науча нещо ново. Моите знания се подреждат и често си казвам, защо не съм открил това и аз!
Иван И.

Много, много благодаря за курса :))). Всеки урок от твоя сайт е безценен за мен. Най-добрите курсове! Гледам и се уча със страшен кеф! 

Любомир Ж.

Цената, която съм заплатил за всички Ваши курсове, по които се обучавам в Аула, е несравнимо по-малка от това, което получавам.

Цанко Д.
');


© 2020 Учебен център "Аула". Всички права запазени.
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Ableton Live, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc., Ableton и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.