Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на PowerPoint
6. Добавяне на визуални ефекти в подходящия момент чрез анимации и преходи.

Задаване на преход на всички слайдове наведнъж. Копиране на преход на единични слайдове.

Задаване на преход на всички слайдове наведнъж. Копиране на преход на единични слайдове.
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Дискусия към урока