Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на PowerPoint
5. Графични елементи. Намиране, създаване и модифициране на фигури и икони. 

Дискусия към урока

Въпроси
Отговори