Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на PowerPoint
5. Графични елементи. Намиране, създаване и модифициране на фигури и икони. 
Създаване на собствени фигури. Обединяване и комбиниране на елементи
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС