Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на PowerPoint
3. Тънкости и правила при използване и форматиране на текст в презентации. Типография.