Анимации за появяване (entrance animations). Настройки на ефектите.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Коя от настройките НЕ е за последователност на появяване на анимацията? 
Trigger
As One Object
All at Once
By Paragraph
 
Как можем да зададем настройките на анимацията?
Чрез Effect Options
Чрез Preview
Чрез Add Animation
Чрез Animation Pane

Въпроси и отговори