Анимации за появяване (entrance animations). Настройки на ефектите.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да зададем настройките на анимацията?
Чрез Effect Options
Чрез Preview
Чрез Add Animation
Чрез Animation Pane
 
Коя от настройките НЕ е за последователност на появяване на анимацията? 
Trigger
As One Object
All at Once
By Paragraph

Въпроси и отговори