Анимации за появяване (entrance animations). Настройки на ефектите.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Нека да разгледаме една класическа презентация, в която имаме текст, който бихме искали да се появи.
Ако си спомням правилото, което споделих да не показва информация преди да сме говорили за нея, тук би било редно тези отделни "bullet points", точки да се появяват една по една докато говоря.
Не например презентаторът да говориш за имунитета, докато всички са прочели, че водата с лимон балансира "pH", намалява възпалителните процеси просто им е малко досадно и изчакват.
И oтегчено изчакват презентатора да довърши своята презентация.
Nека да видим, как може да направим това.
Aко не сме избрали никакъв текст когато влезем в раздела анимации, всичко е сиво и не може да изберем опциите.
Това е защото първо трябва да изберем обекта, който бихме искали да анимираме.
И когато го изберем виждаме, че тук се появяват бутоните за различните анимации.
Нека да разгледаме, кои са тези анимации.
Първо имаме "appear" или появяване и когато кликна ще се появи целия този текст.
Нека да натисна едно "preview" Появява се слайда, след което текста.
Ще натисна "F5", за да видим, как ще стане това на истинска презентация.
В момента се вижда слайда и когато кликна, който и да е клавиш от клавиатурата се появява следващата информация.
Ние обаче не искаме всичко да се появи на куп, а едно по едно и ще натисна "escape", за да се върна в основната презентация.
Виждаме, че тук имаме една единичка, което означава, че ще се появи наведнъж целия този блок с информация.
Когато го избера имаме опции и настройки на самия ефект.
Когато изберем, може да изберем да се появява не всички наведнъж, а параграф по параграф.
Нека да изберем тази опция.
Когато изберем текста вече виждаме, че единичката тоест едната анимация се е разбила на 3 анимации, имаме 1, 2, 3.
Това ни подсказва, че при всяко кликване, при три клика ще се появи тази информация.
Нека да натисна "F5".
Натискам веднъж, появява се и говоря за първата тема.
Натискам втори път, появява се и говоря за втората тема.
Натискам трети път, появява се и третата тема.
Нека да натисна "escape", за да се върна в моята презентация.
Различните ефекти и анимации имат различни настройки.
Нека да видим друга анимация, да кажем "fly in" и благодарение на тази анимация влиза от една страна нашият текст.
Да разгледаме опциите и тук освен опциите да се появяват едно по едно, имаме опциите за посоката на появяване.
Тоест аз мога да ги направя да се появяват от която посока искам.
Отгоре, отдолу, отстрани и съответно от четирите ъгъла.
Да кажем, че когато е текст мога да го направя да се появява отляво.
Все едно се изписва.
Това е малко по-видим ефект.
Един фин ефект е "fade".
И съвсем фино се появява текста.
Друг ефект е "wipe" и конкретно за текста той е подходящ.
Защото сега в момента е със стрелкичка нагоре, тоест той се появява ето така.
Но ако го направим отляво надясно ще може да направим ефект, все едно го изписваме текста.
Но тук процеси пада на втори ред, може би е по-хубаво да го разшира.
Да видим! По този начин може да контролираме, не само коя е нашата анимация, а точно по какъв начин тази анимация се появя по време нашата презентация.
Разгледайте различните опции за появяване на информация.
Ако това тук са реално всички, които виждаме, но отдолу имаме опция "more effects", тоест още ефекти за вход, за появяване на информации.
Когато кликнем, трябва да внимаваме да е кликната тази отметка.
И ще видим, че всъщност има доста различни, когато ги кликаме се появяват и можете да преглеждаме, кой ефект е най-подходящ за нашата презентация.
Ето ги един по един.
Разгледайте ги.
Има някои по-шантави, други по-фини.
Моята препоръка е да използвате, когато става въпрос за текст някой по фин ефект, освен ако не искате конкретно да подчертаете и изведнъж да стане нещо много шантаво.
Но ефектите като "fade", като "wipe" са доста подходящи, когато става въпрос за ефект.
Тук има "zoom" ефект.
Може да си поиграете с тях, за да ги прегледате.
И да знаете, кои са ефектите.
За да може, когато ви се наложи да използвате и да знаете, какви са възможностите на "Powerpoint".
Да може да използвате конкретния ефект да знаете, че той съществува.
И да го търсите, когато ви се наложи точно такъв ефект да добавете във вашата презентация.
Използвайте ефектите за появяване на информация и не забравяйте - настройките всъщност правят ефекта.
Не забравяйте да направите конкретните настройки за всеки един ефект.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Коя от настройките НЕ е за последователност на появяване на анимацията? 
Trigger
As One Object
All at Once
By Paragraph
 
Как можем да зададем настройките на анимацията?
Чрез Effect Options
Чрез Preview
Чрез Add Animation
Чрез Animation Pane

Въпроси и отговори