Вмъкване на фигура. Промяна на размер, пропорции и завъртане на фигури

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Много често се налага да добавяме различни графични елементи като осигури и икони, с които да подсилваме нашите презентации или отделни елементи от нашата презентация, които искаме наистина да изпъкнат по време на представянето.
Затова в този модул ще разгледаме, как се работи с тези графични елементи.
Първото ще покажа е просто добавянето на една готова фигура и това ще направим в първият урок.
И допълнително в следващите уроци ще разширяваме уменията си за работа с графични елементи.
Да кажем, че тук имам тази диаграма, която е на продажби и бихме искали да подчертаем конкретни елементи от нея, които са важни за нашата презентация.
Първо бих искал да подчертая, че тук при този търговски представител има спад в март месец и бих искал тук да наблегна, че продажбите, които са при него има коренна промяна, в един от месеците.
Затова ще сложа една стрелка.
Второто нещо, което бих искал да направя е да покажете търговският представител, който има постоянен напредък, постоянно в течение в продажбите.
Това бих могъл да направя с една стрелка и за целта трябва да влезна в раздела "insert".
И от тук в "shapes", това са готовите форми и може да изберем всяка една от тези форми, но аз ще избера тази стрелка.
След което кликвам и започвам да придърпвам мишката, за да очертая зоната, която бих искал да покажа.
Другата зона, която искам да покажа е тук, затова ще вкарам втора форма и ще покажа и тук.
Има няколко маркера, които ще ни помогнат да коригираме нашите форми.
Ако хвана първата стрелка виждате, че имаме маркери по цялата дължина и тази стрелкичка тук.
Когато хванем, съответно увеличаваме или намаляваме нашата стрелка.
Но има едни по-специални маркери, които са тук в жълто.
Те ще ни помогнат да коригираме самата стрелка вътре, тоест тя си остава същия размер.
Но ако искам да е по-различна като форма, по-остра или по-тъпа ако може така да наречем главата на стрелката, може да я променяме, а тук другата зона.
В конкретният случай е стрелка, но ще видите, че при повечето форми има тези жълти маркери, с които ние може да променяме пропорциите вътре във формата.
Съответно разбира се увеличаването.
И последното, което е важно да се знае за всяка една форма го има това нещо е тази иконка за завъртане.
С нея бихме могли да завъртим и да кажем, че тук искаме да подчертаем, че графиката се движиш само нагоре.
Съответно ще хвана и ще завъртя стрелката.
Ще посоча, че се увеличава само нагоре.
Тук стеблото ми е малко дебело, затова ще го изтъня.
и ще оформя по този начин стрелката.
Реално потренираме основните елементи за модификация на една фигура.
Промяна на нейният размер, промяна вътре на пропорциите и завъртане.
Това са базовите операции, които може да използваме при обработката на всяка фигура.
Нека да добавим и тук да кажем, че искаме да подчертаем допълнително възходяща тенденция на червената графика и низходящата на оранжевата.
Отварям една скобка, тези всички неща, които правим във фабрика дни модул с диаграмите и този модул, в който ще добавяме фигури, всъщност ще имат един логичен завършек в модула за анимации.
Защото ще анимираме всичко това.
Когато правим един слайд ние не показваме всичко на куп, а може да покажем примерно тук диаграмата и една по една, с тези стрелки да се появяват и изчезват, когато ние пожелаем.
Тези неща ще ги гледаме в модула за анимация.
Естествено това, което показах е една много базова анимация, но ще видим доста интересни възможности в "powerpoint" за анимиране.
Които да направят нашите презентации наистина доста впечатляващи.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Вмъкната готова форма от менюто shapes може да се:
завърта, разширява, променя пропорциите и размера си
промени само цвета и
не може да се променя