Визуализиране на промяна на данни във времето. Линейна диаграма

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Kогато имаме много данни и искаме да покажем тенденция във времето, тогава отново може да използваме диаграмите и обикновено в тези ситуации имаме повече данни.
Да показваме в табличен вид данните се чете доста трудно.
На помощ в тази ситуация идват линейните диаграми.
Линейните диаграми са много подходящи за това, когато имаме дълъг период от време, данни за всеки един от периодите.
Да видим, каква е тенденцията.
Нека набързо да покажем, как става една линейна диаграма в Ексел.
Това е "Powerpoint" курс, тук само използваме данните от Ексел.
Може да създадем самата диаграма директно в "Powerpoint" но тук са доста данните, аз просто ги копирам от Ексел.
Ако все още не използвате Ексел, прегледайте нашия курс "Тайните на Ексел".
Там много детайлно са показани всички тези неща.
Избирам данните, натискам инсърт и вкарвам една линейна диаграма.
Тук от тези сурови данни за продажбите онлайн и продажбите по магазини изведнъж може да видите едни много интересни тенденции.
Може да видите, че продажбите от магазините са тръгнали надолу, а продажбите онлайн са тръгнали нагоре и в един момент дори са ги изпреварили.
Може да анализирате, защото тук има такъв висок ПИК.
Това веднага става ясно.
Това е декември месец, когато продажбите са по-високи.
Нека да хванем тази диаграма, "ctrl+c".
Влизаме в "Powerpoint" и копирам диаграмата.
Ще я вкарам с първата опция.
Ще я разширя по цялата дължина и успявам да вкарам тази екселска диаграма в "Powerpoint".
Kато тук искам да покажа опциите за форматиране.
Tе са валидни за всички диаграми, но в ситуацията ще използваме тази линейна диаграма, която показва тенденция във времето.
Първото искам да направя e това, което се качва нагоре да бъде зелено, a това което слиза надолу да бъде червенo.
Ще избера диаграмата за онлайн продажбите.
Кликвам на формат и изберам цвета да бъде зелен във формата.
След което ще избера другата и цвета ще бъде червен.
В тази ситуация са ми малко тънички линиите, затова ще избера и опцията за "weight", тоест дебелина на линията и мога да избера най-голямата дебелина.
По-голямата като че ли седи по-добре.
Ще изберем и за другата линия по-голямата дебелина.
Не се губи това да си увеличим размера на текстовете, защото текст 9 видяхме, че няма никакъв шанс да се прочете.
Тук може, когато не е текст за четене да не стигаме до 28.
Нека оставим така.
Кликнах два пъти, затова се показа това меню, ще го затворя.
Мога да реша до горе.
Успях да форматирам моята диаграма, директно в "Powerpoint" като взех данните от Ексел.
Tук имаме различни опции за нашия външен вид.
Може да започнем от тях и да ги коригираме, да направим тези дебели линии, които поискахме.
Може директно да си оставям дебелите линии.
Друга интересна опция, която бих искал да покажа е добавянето на трендова линия.
Когато искаме да покажем тренд тенденция може да добавим трендове линия и тук може да покажем примерно, как се качват нагоре продажбите онлайн.
За целта аз ще сменя диаграмата.
Ще върна някакви предварително настроени неща, ще избера една от линиите - тази линия, за която искам да покажа тенденция.
Ще кликна и имам опцията "add "trendline"", тоест да добавим трендова линия.
Вижте колко много опции, които ги имаше само в Excel сега са вкарани в "Powerpoint" или по-скоро те са интегрирани из целия офис пакет с всички програми на "Microsoft".
Добавяме трендова линия, тя може да бъде логоритмична, поли номинална и някои други опции.
Нека да изберем тази опция като тук вече, затова намалих отново дебелините тук вече е интересно да хванем и на тази линия да ѝ сложим една много голяма дебелина.
Да се вижда тя как се, тук ще сложим друг цвят и може да сменим с пинктир.
Този цвят не седи много добре Избираме си един цвят, който решаваме, че ще е подходящ и правим тази трендова линия.
В модула, който ще разглеждаме анимация и ще и ще видим, как може да анимираме тези графики и да ги показваме една по една.
Тогава става наистина нещо доста по-интересно.
от това, което може да направим в Ексел.
Тук показваме функции, които хората работещи с Ексел ги знаят.
ние ги показваме в "Powerpoint", но вече може да добавяме много различни неща като анимации в тези диаграми.
Това ще гледаме в модула, в който ще разглеждаме анимации и преходи.
Подарете това упражнение като направите една линейна диаграма и форматирате линиите по ваша преценка.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как представяме дадена тенденция в диаграмата?
Чрез трендова линия
Чрез удебеляване на всички линии
Чрез форматиране на всички линии
Чрез добавяне на анимации в диаграмата
 
Каква тенденция във времето изобразяват линейните диаграми?
Дълъг период от време
Ежедневни анализи
Седмични анализи
Часови период от време