Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на PowerPoint
8. Подготовка за убедително презентиране. Решения на техническите проблеми.