Копиране на анимациията по слайдове с Animation Painter

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Важен елемент от създаването на една презентация е да си спестим работа и когато сме направили един ефект конкретно за анимацията, да не трябва всеки слайд после да го правим.
И тук ще ви покажа, как може да копираме ефекти с анимации, за да не ги настройвам за всеки слайд.
Да кажем, че сме направили нашата презентация и след това сме се сетили, че трябва да правим анимациите.
Ще разгледаме допълнително, как може да направим анимациите в "slidemaster", така че директно да модифицираме всички нови слайдове.
Да кажем, че сега решаваме, че ще сложим анимациите.
Харесваме една анимация, да кажем ще ползваме "wipe" анимацията.
Ще добавим ефект от ляво и в случая това не е много сложна анимация, но не искам да правя тази анимация за всички слайдове.
Аз мога да използвам инструмента за копиране на анимация, както гледахме при текстовете в "home".
Имаме "format painter" за стилове, което се използва примерно при текст, при стилове за изображения.
Tук може да изберем анимацията и имаме "animation painter", който ще копира всичките тези анимации, които ние сме направили и ще ги сложа върху другите обекти.
Ще кликна отново.
Само че този път избрах горния текст, ще натисна назад.
Отивам в източника, от който искам да копирам.
Кликвам "animation painter" и тук ще избера този обект.
По този начин ние може да разкопираме анимациите особено, когато работим с по-сложни анимации и сме направили много настройки.
Пет, шест настройки върху една анимация.
Да хванеш там е тази анимация и да я правим наново за всеки слайд е много трудоемка задача.
Затова използвайте "animation painter", за да може да копирате анимациите, които веднъж сме направили и да ги разкопираме из всички слайдове.
Тук напомням правилото, че за да е по-силна нашата презентация.
Хубаво е стиловете, които използваме, независимо дали са за текст, за изображения или за анимации да са еднотипни из цялата анимация.
Не например в единия слайд да се появява текст с един ефект, в другия с друг ефект.
А в третия от едната страна, в четвърти от другата страна и става какафония.
Използвайте един стил, след което го разбирайте с "animation painter", за да е максимално стилна вашата презентация.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво служи Animation Painter?
Копира и поставя анимациите върху другите обекти
Копира обекти и ги поставя върху анимациите
Копира анимирани обекти
Копира само еднотипни стилове
 
С каква цел копираме ефектите с анимации?
За бързина и улесняване на работата
За поставяне на разнообразни ефекти в цялата презентация
За да нямаме еднотипни стилове
За поставяме ефекти навсякъде в презентацията