Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на PowerPoint
6. Добавяне на визуални ефекти в подходящия момент чрез анимации и преходи.