Решение на задача за анимация

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Нека видим и решението на поставената задача.
Това, което е направено е, че имаме това топче и то се появява чрез ефекта "Fly in", отляво надясно.
Появява се тук, но веднага чрез "add animation" му е добавена втора анимация, която започва веднага след първата, както виждаме тук.
И втората анимация е преместване отляво-надясно.
При преместването топчето се появява точно до това топче и симулира все едно го е натиснало.
Веднага следващата анимация е другото топче да отиде нагоре.
При това топче сме добавили и един аудио ефект, клик, все едно го бута и го натиска по някакъв начин.
Аналогично са направени анимациите, освен тази нагоре, тази наляво и тази надолу.
Следващата анимация е направена като тук имаме анимация за преместване чрез този ефект, който е все едно подскача и е направена така, че тя да свършва точно в центъра на това изображение.
Когато се премести топчето е добавен ефект за пулсиране.
И накрая е добавена една "exit" анимация, тоест изчезва навътре.
При "exit" анимацията е добавен и ефекта, който е вграден в "Powerpoint", който се нарекли бомба.
Все едно се получава нещо като взрив.
Виждаме, че това, което може би На пръв поглед изглежда като сложна анимация, в когато топчета удрят други, разместват се.
Това са просто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 последователни действия, които сме направили в "Powerpoint" и се правят сравнително бързо, когато знаем, как това се реализира в "Powerpoint".
Същевременно тези ефекти се знаят малко и се използват от много малко хора, заради тяхното незнание.
Това ви дава възможност да раздвижите и да направите много интересни презентации.
С просто 4, 5, 8 анимации, правим нещо, което изглежда съвсем различно от една стандартна презентация.
Пак повтарям целта на тази задача не е да правим някакви игри или топчета в "Powerpoint".
Целта е да научим всички основни действия и да ги прилагаме, да знаем кои са те.
И когато дойде една нашия презентация да ги представяме по най-добрия начин.
Да избираме правилният инструмент, за да демонстрираме това, което бихме искали да покажем на нашата аудитория.