Създаване на слайд с графика от нулата

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Нека видим, как може да създадем една наша диаграма по начина, по който ние искаме да изглеждаме.
За целта ще взема информация от известният писател Тони Шварц.
Той е голям изследовател на темата, как може да имаме пълнена енергия през целият ден и това е една графика от неговата книга.
Да кажем, че ние не знаем за тази графика, нямаме я като изображение и искаме да я създадем директно в "Powerpoint".
Когато я създаден в "Powerpoint" имаме доста повече възможности за анимиране.
Ще вземем неговата концепция и ще вкараме тази графика в нашия "powerpoint slide" Това е само пример, вие може да използвате друг, различен пример.
За целта аз трябва да начертая двете оси и да напиша текста, който идва с нея.
Може да я отворите и да я гледате.
Аз ще хвана и директно ще я начертая за целта.
Видяхме, че има оси аз ще използвам двупосочната стрелка и ще начертая на ос.
Тя е крива, затова натискам бутона "shift" и се изправя.
След това ще начертая още една ос.
Позиционираме горе-долу по средата.
Изберам двете оси и ще ги направя по-дебели.
По този начин успяхме да начертаем остите.
Да видим, как ще добавим текст.
Кликваме просто на "insert, textbox".
Пишем позитивна, центрираме го.
Може предварително да си направим някакъв стил, който да копираме във всички текстови кутии.
Да кажем, че сме избрали този стил.
След, което "ctrl+c, ctrl+v" Копирам тук, "ctrl+c, ctrl+v" копирам горе, "ctrl+c, ctrl+v" копирам долу.
И остава да напиша текста.
Аз го пиша на български.
Ще го центрирам тук.
Ако разглеждаме четирите квадрата, концепцията на Тони Шварц е, че нашата енергия може да бъде негативна или позитивна, ниска или висока.
И това оформя четири квадранта.
Нека да хванем и да копираме един текст.
Това е квадранта на висока производителност.
Ще окупираме надолу, после може да го променим.
Първо ще добавим текстовете, за да има смисъл.
Аз ще избера само първите три от неговата графика.
Това е неговата графика, аз я гледам постоянно на втори екран.
Вие може да си я отворите на вашият компютър.
Да кажем тук.
С главни букви.
Нека да сменим шрифта.
Да кажем, че ще бъде така.
Ще изтрия това и ще копирам отдолу, "ctrl+c, ctrl+v".
Тук ще направим зоната на възстановяване.
Горният квадрант се получава при позитивна и висока енергия, долният квадрат се получава при позитивна и ниска енергия.
Това пак не е лош квадрант, но сега няма да анализираме терминологията на тази наука.
Ще го добавя малко по-нагоре.
Ще копирам тези неща всичките накуп.
И ще попълним и последните две зони.
Когато енергията ни е висока, но е негативна Тони Шварц нареча това зоната за оцеляване.
О последната зона наричат я "burnout" Не съм сигурен, че това е най-оптималния превод, но хайде ще го наречем прегаряне.
Тук ще добавим текста.
Нашата графика е готова.
Може да разгледаме размерите.
Те са доста по-малки отколкото да са препоръчителните, така че може да направим размерите на височина да се 28 Всъщност това можехме да го направим предварително, за да си спестим сега работата.
Тук дори не се събира, така че ще хвана цялото това и стрелките го местя, наляво и надясно.
Виждате направихме една доста сложна композиция и използвахме абсолютно празен екран.
Направихме нашата графика, направихме текст, направихме осите.
Може дори тези оси да ги направим още по-дебели.
Това не са максималните дебелини, шест точки нека да натиснем на повече.
Може да ги увеличим още, на 8 и да направим нашите оси още по-големи.
След което може да изберем тези текстове.
Не се избраха с прозореца, затова избирам първото, "shift" избирам второто, "shift" избирам трето, "shift" избирам четвъртото.
Премествам ги малко по-навътре.
Съответно и тези мога да ги преместя, трябва да хвана рамката, за да мога да ги модифицирам.
Ако погледнем оригинала, сигурно можехме да го направим толкова грозно.
Все пак в "powerpoint" имаме инструментите и даже става по-лесно, по-красиво.
Това което сега ни липсва е анимацията, която ще разгледаме в следващият модул и там отделните оси, отделните зони ще се появяват една по една.
За да може примерно един такъв "slide" да се презентира поетапно, а не да го покажем наведнъж, хората да го прочетат и да ни чакат ние да се изговорим всички неща, за всичките зони, в конкретният случай.
Повторете това упражнение, защото в него показахме много стъпки, които ще са ви необходими при обработката на такива графични елементи.